Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Байрамова Олена Вікторівна. Знання у змісті свідомості: соціально-філософський аспект : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Байрамова О.В. Знання у змісті свідомості: соціально-філософський аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 2007.

Дисертаційне дослідження присвячене соціально-філософському аспекту аналізу знання як змісту свідомості. Характеризується діяльність вищих психічних функцій у тварини і людини, розкриваються соціально-ісотричні особливості розвитку людської свідомості. Значна увага приділена аналізу цілеспрямованої діяльності свідомості в системі суб’єкт-об’єктних відносин. Обґрунтовується місце знань у структурі змісту свідомості і їх роль у процесі наукового пізнання навколишнього світу. Здійснюється антропологічна характеристика знань як інформаційного процесу та виявляються структурно-функціональні властивості знання у змісті свідомості. Розкривається проблема взаємозв’язку емпіричного і теоретичного знань у процесі пізнання навколишнього світу, виявляються відмінності між буденним і науковим знанням.

Публікації автора:

  1. Байрамова Е.В. Образование как социальная ценность // Перспективи. – 2003. - № 2-3 (22 – 23). – С.17 – 22.

  2. Байрамова Е.В. Знание как информационный процесс // Перспективи. – 2006. - № 1 (33). – С. 180 – 185.

  3. Байрамова Е.В. Структурно-функциональные свойства знания как содержания сознания // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2005. - № 2 (16). – С. 3 – 8.

  4. Байрамова Е.В. Толерантность как один из регуляторов ценностных ориентаций личности // Тезисы Всероссийской научной конференции «Проблемы политической самоорганизации и стабилизации в Российском обществе» (16-17 дек., 2003, Краснодар). – Краснодар, 2003. – С.45-47.

  5. Байрамова Е.В. Наука в условиях глобализации // Международная научно-практическая конференция «Философия науки: прошлое, настоящее, будущее» (24 марта, 2005, Краснодар). – Краснодар, 2005. – С.213 – 214.