Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


289. Саад Халаф Сулейман Альхунетті. Зміст і методи навчання історії у школах Йорданії: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Саад Халаф Сулейман Альхунетті. Змiст та методи навчання iсторiї у школах Йорданiї . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за фахом 13.00.01. – загальна педагогiка та iсторiя педагогiки. - Одеський нацiональний університет iм. I. I. Мечникова. – Одеса,2004.

Дисертація розкриває особливості змiсту та методiв навчання iсторiї у школах Йорданiї. У дослідженні характеризується структура шкільної освіти, особливості підготовки вчителів історії. Подано детальний аналіз змісту історичної шкільної освіти. Розглянуто методи навчання, основні підходи до їх класифікації. Проілюстровано специфіку застосування методів навчання на уроках історії. Розкривається система перевірки й оцінювання успішності учнів. Обгрунтовано дидактичні умови удосконалення організації навчального процесу.