Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Салдан Світлана Олександрівна. Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівської композиторської школи XX століття : Дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Інститут мистецтв Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2005. — 189арк. — Бібліогр.: арк. 165-180.Анотація до роботи:

Салдан С. Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівських композиторів ХХ століття. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. – Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського, Міністерство культури і туризму, Київ, 2006.

В дисертації розглядається фортепіанна творчість представників львівської композиторської школи як цілісного явища з точки зору використання ними певних жанрово-стильових моделей. Жанровий аспект показаний як система первинних і вторинних жанрів у їх різнобічних взаємозв’язках. Стильовий аспект розкритий через зіставлення трьох рівнів: стиль епохи, школи або напрямків і індивідуальні стилі самого композитора та його оточення.

В роботі дається визначення поняття “жанрово-стильова модель” і пропонується методика моделювання жанрово-стильової основи музичних творів. Аналітичним матеріалом стали сольні п’єси для фортепіано львівських композиторів, що охоплюють мініатюри, складні одночастинні і циклічні композиції – варіаційні, сюїтні, партитні і сонатні. Львівська композиторська школа представлена іменами Н. Нижанківського, С. Людкевича, М. Колесси, А. Солтиса, В. Задерацького, Р. Сімовича, В. Барвінського, А. Рудницького, М. Скорика, Б. Фільц та ін.

Результатом аналітичної роботи є повна панорама жанрово-стилістичних особливостей фортепіанних творів львівських композиторів, уточнення поняття “мініатюра”, введення поняття самодостатності музичного твору, розробка детальної системи співвідношень і взаємозв’язків між сюїтами, партитами і сонатами.