Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Заславська Ольга Олександрівна. Засоби масової інформації як інструмент моделювання політичної свідомості у виборчій кампанії (на матеріалах президентських і парламентських виборів 2004-2006 рр.) : Дис... канд. наук: 23.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Заславська О.О. Засоби масової інформації як інструмент моделювання політичної свідомості у виборчій кампанії (на матеріалах президентських і парламентських виборів 2004-2006 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблеми моделювання засобами масової інформації політичної свідомості українського суспільства у період президентської та парламентської виборчих кампаній 2004-2006 рр.

Визначаються теоретико-методологічні особливості феноменів політичної свідомості, комунікації та маркетингу, їх місце в політології. Аналізується сутність й ефективність таких політичних технологій, як: політичне рекламування і «паблік рілейшнз», виборчі технології, формування іміджу політичного діяча, партії чи інших суб’єктів політичної діяльності, визначається їх місце в українському електоральному просторі. Досліджуються особливості масової політичної свідомості сучасного українського суспільства.

На основі одержаних емпіричних даних робиться висновок про наявність і ступінь реального впливу ЗМІ на політичну свідомість населення України, визначаються моделі впливу засобів масової інформації на масову політичну свідомість, котрі були присутні в українському суспільстві під час проведення виборчих кампаній.

Публікації автора:

У наукових фахових виданнях:

1. Заславська О.О. Політичний маркетинг як основа організації виборчої кампанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – К., 2007. – Вип. 84-86. – С. 48-52.

2. Заславська О.О. Технологія іміджу як різновид електоральних (виборчих) технологій // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2007. – Вип. 24. – С. 250-261.

3. Заславська О.О. Інституційна складова політичної комунікації: роль ЗМІ // Віче. – К., 2007. – № 16 (205). – С. 6-8.

4. Заславська О.О. Особливості масової політичної свідомості громадян України: минуле й сучасність // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2007. – Вип. 27. – С. 143-154.

5. Заславська О.О. Політичні «паблік рілейшнз» і політична реклама як ефективні комунікативні технології впливу на електорат // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2007. – Вип. 29. – С. 205-218.

В інших виданнях:

1. Разуваєва О.О. Сприйняття політичного лідера через призму його іміджу (на матеріалах президентських виборів-2004) // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 8. – С. 335-339.

2. Заславська О.О. Електоральні (виборчі) технології: особливості їхнього використання в Україні // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького; Відп. ред.: С.М. Квіт, Т.Г. Бондаренко. – Черкаси, 2007. – С. 275-279.