Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Теорія та історія державного управління


Філіпчук Василь Олександрович. Європейська інтеграція як засіб державотворення в Україні.- Дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2014.- 200 с.