Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Театральне мистецтво


Кінзерська Тетяна Петрівна. Єфросинія Зарницька в українському театральному мистецтві кінця ХІХ - першої третини ХХ століть: Дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.02 / Київський держ. ін-т театрального мистецтва ім. І.К.Карпенка-Карого. - К., 2002. - 203арк. - Бібліогр.: арк. 189-203.Анотація до роботи:

Кінзерська Т.П. Єфросинія Зарницька в українському театральному мистецтві кінця ХІХ – першої третини ХХ століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства із спеціальності 17.00.02 – театральне мистецтво. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М.Т.Рильського НАН України. – Київ, 2002.

У дисертації через аналіз творчості однієї з видатних актрис українського театру кінця ХІХ – першої третини ХХ століть Є. Зарницької робиться спроба розкрити своєрідність сценічного мистецтва України того часу, у якому національний колорит розкривався через високопрофесійну гру. Величезний успіх акторів театру корифеїв у 80-х, 90-х рр. ХІХ ст., 1900-х і 1920-х рр. свідчить про існування мистецької школи, що виховувала акторів на єдиних творчих засадах.