Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Дiденко Нiна Григорiвна. Взаємодiя управлiння, влади i держави як предмет фiлософського аналiзу : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2002.Анотація до роботи:

Діденко Н.Г. Взаємодія управління, влади і держави як предмет філософського аналізу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія і філософія історії.

Дисертація присвячена філософському аналізу взаємодії управління, влади і держави в історико-філософському і сучасному аспектах. Актуальність дослідження визначається необхідністю органічно поєднати теорію і практику соціального управління українським суспільством, подолати небезпечну технократичну тенденцію, яка ігнорує духовність, культуру, освіченість. Технократичне управління породжує негативне відчуження людини від влади, держави, суспільства, приводить до соціальних суперечностей і конфліктів. Філософський аналіз взаємодії управління, влади і держави здійснюється з урахуванням трьох рівнів управління: технологічного, прагматичного і морально-світоглядного. У роботі також аналізуються соціальні конфлікти і суперечності в українському суспільстві, пропонуються різні шляхи, способи і засоби їх вирішення.

Публікації автора:

1. Діденко Н.Г. Умови, засоби і технології подолання суперечностей і конфліктів у соціальному управлінні./ Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 21.- К: Український центр духовної культури, 2001.- С.181-190.

2.Діденко Н.Г. Принцип об’єктивності в соціальному управлінні. Роль інтелігенції і еліти в управлінні./ Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 22.- К: Український центр духовної культури, 2001.- С.227-235.

3. Діденко Н.Г. Роль потреб і інтересів у формуванні цілей і мотивів управлінської діяльності./ “Схід”- 2001 - № 6(43) – С.56-58.

4. Діденко Н.Г. Процес соціального нормогенезу у сучасному суспільстві. / “Схід” – 1997 -№ 7(14) – С.49 –53.

5. Діденко Н.Г. Регулятивна функція соціальних норм у соціальному управлінні. / “Експрес – новини: техніка, виробництво” –1997 - № 15 – С.33-34.

6. Діденко Н.Г. Управління конфліктом. / “Педагогічна скарбниця Донеччини”. Науково-методичний журнал – 1996 - № 2 – С.44.

7.Діденко Н.Г. Методологія соціального управління у викладанні гуманітарних дисциплін./ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні” – Київ, 1997 – С.196-199.

8. Диденко Н.Г. Разрешение социального конфликта - неотъемлимая часть социального управления./ Материалы международной научной конференции “Социально-гуманитарные проблемы менеджмента” - Донецк, 1997 – С.60-62.

9. Діденко Н.Г., Альохіна Л.В. Проблеми соціального управління в античній філософії./ Тези міжнародної науково-практичної конференції “Україна – Греція: досвід дружніх зв’язків та перспективи співробітництва” – Маріуполь, 1996 - С.110.

10. Діденко Н.Г. Факультативний курс “Вступ до соціальної філософії як предмет шкільного компоненту.”/ Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Регіональний і шкільний компоненти змісту загальної середньої освіти: здобутки, проблеми перспективи”. Наукове видання. Київ –Донецьк, 1997 – С.156-157.

Анотації