Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика пучків заряджених частинок


Гламаздiн Олександр Володимирович. Взаємодiя пучкiв поляризованих електронiв з поляризованою електронною мiшенню : Дис... канд. наук: 01.04.20 - 2003.Анотація до роботи:


Гламаздін О.В. “ВЗАЄМОДІЯ ПУЧКІВ ЗАРЯДЖЕНИХ ЕЛЕКТРОНІВ З ПОЛЯРИЗОВАНОЮ ЕЛЕКТРОННОЮ МІШЕННЮ”. Рукопис. Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 01.04.20 “фізика пучків заряджених частинок”. Національний науковий центр “Харківський Фізико-Технічний Інститут”. Харків 2002.

Дисертація присвячена дослідженню процесу взаємодії пучків поляризованих електронів зі зв’язаними електронами поляризованої електронної мішені. Процес мьоллерівського розсіяння поляризованих електронів є основним процесом, який дозволяє отримувати інформацію про величину, знак та напрям поляризації пучків прискорених електронів. Це обумовлює важливість даного дослідження як для фізики пучків заряджених частинок, так і для фізичних експериментів на пучках поляризованих електронів.

Проведено теоретичний аналіз та експериментальне дослідження впливу на процес взаємодії поляризованих електронів ефекту, що пов’язаний з використанням поляризованої мішені зі зв’язаними електронами. Наведено результати дослідження фізичних ефектів, що впливають на величину поляризації пучка електронів. Показано вплив цих ефектів на точність поляризаційних експериментів, що були проведені.

У дисертації викладено результати досліджень процесу взаємодії пучка поляризованих електронів з мішенню зі зв’язаними поляризованими електронами. На основі цих досліджень була вирішена важлива наукова задача - мінімізація впливу ефекту, що обумовлений використанням поляризованої мішені зі зв’язаними електронами, на результат реакції взаємодії пучка поляризованих електронів з поляризованою електронною мішенню. Вирішення цієї задачі дозволило підвищити точність вимірювання поляризації пучків прискорених електронів і виконати ряд досліджень як з фізики пучків поляризованих електронів, так і з фізики елементарних частинок

Отримані в роботі наукові та практичні результати дозволяють зробити наступні висновки:

1. Поправка до величини поляризації пучка електронів, що пов’язана з використанням поляризованої мішені зі зв’язаними електронами, може бути не тільки додатною, але і від’ємною в залежності від параметрів поляриметра.

2. Розроблено комбінований спектрометр з кінематичним фокусуванням, який відрізняється від раніше створених оптичною схемою зменшення ефекту зв’язаного руху електронів поляризованої мішені, та більш високою точністю (систематична помилка ±2.3%). Це дало можливість створити поляриметр з нерухомими елементами, що дозволяє вимірювати поляризацію електронів в усьому діапазоні енергій прискорювача СЕБАФ (0.8-6 ГєВ), суттєво скоротило довжину поляриметра (7 м), забезпечило великий аксептанс поляриметра та покращало співвідношення сигнал/фон. В результаті оптимізації геометрії та аксептанса поляриметра величина поправки до поляризації, що вимірюється експериментально, була зменшена до 0.5% для широкого діапазону енергій пучка електронів. Було проведено експериментальне дослідження величини поправки до вимірюваної поляризації пучка електронів при енергії 4.025 ГеВ. Результати вимірювання добре узгоджуються з розрахунками, що були проведені.

3. Аналіз традиційного метода вимірювання поляризації феромагнітної мішені показав що головні його недоліки обумовлені необхідністью проведення двох вимірювань у змінному магнітному полі. Показана можливість вимірювання величини поляризації феромагнітної мішені при проведенні одного вимірювання без зміни величини намагнічуючого поля. Результати цих досліджень були використані для створення нового високоточного методу вимірювання величини поляризації електронної мішені. За допомогою нового методу була виміряна величина поляризації для низки мішеней з супермендюру та заліза з точність ~1.3%.

4. На основі обчислень було продемонстровано, що вплив розмірів вимірювальної котушки на результат вимірювання поляризації мішені може досягати 1-3%. Розроблено методику вимірювання цього ефекту та введення поправки, що обумовлена цим ефектом, до величини поляризації електронної мішені. Виміряно вклад розсіяного потоку мішенів через вимірювальну котушку, що дозволило підвищити точність вимірювання величини поляризації електронної мішені.

5. Досліджено можливість вимірювання величини поляризації феромагнітних мішенів без виймання фольги із вимірювальної котушки. На основі цих досліджень розроблено новий метод калібровки величини поляризаціїмішені на пучку поляризованих електронів, що дозволяє контролювати величину поляризації пучка електронів під час проведення експериментів.

6. Проведено експериментальне дослідження повздовжньої та поперечної компонент поляризації пучка електронів для енергій 0.8-6.0 ГеВ, та впливу параметрів пучка прискорювача на величину поляризації пучка електронів. Результати, що були здобуті під час дослідження, широко використаються для досліджень з фізики елементарних часток, що проводяться на пучках поляризованих електронів.

Публікації автора:

1. Гламаздин А.В., Горбенко В.Г., Левчук Л.Г., Помацалюк Р.И., Сорокин П. В., Чудаков Е., Чен Д.П., Саха А., Дейл Д., Гаспарян А. Мёллеровский поляриметр электронов для TJNAF (зал А) // ВАНТ - 1999. – Вып.1(33) – стр. 33 - 34.

2. Glamazdin A.V., Gorbenko V.G., Levchuk L.G., Pomatsalyuk R.I., Sorokin P. V. The results of scientific cooperation of NSC KIPT and TJNAF, USA // ВАНТ – 2001 – Серия: Ядерно-физические исследования Вып.1(37) - стр. 3-7.

3. Chudakov E.A., Glamazdin A.V., Gorbenko V.G. Levchuk L.G., Pomatsalyuk R.I., Sorokin P. Electron Beam Mller Polarimeter at Hall A, JLab // ВАНТ – 2002 – Серия: Ядерно-физические исследования Вып.2(40) - стр. 43 - 48.

4. Glamazdin A.V., Gorbenko V.G., Levchuk L.G., Pomatsalyuk R.I., Rubashkin A.L., Sorokin P.V., Dale D.S., Doyle B. Gorringe T., Korsch W., Zeps V., Chen J.P., Chudakov E., Nanda S., Saha A., Gasparian A. Electron Beam Mller Polarimeter at JLab Hall A // Fizika B(Zagreb) – 1999 - V.8. - №1. - P. 91 - 95.

5. By HAPPEX Collaboration (Aniol K.A., Armstrong D.S., Glamazdin A.V. et al. (ще 79 співавторів)) Measurement of the neutral weak form factors of the proton // Phys. Rev. Lett. –1999 - V.82. - №6 - P. 1096 - 1100.

6. By HAPPEX Collaboration (Aniol K.A., Armstrong D.S., Glamazdin A.V. et al. (ще 112 співавторів)) New measurement of parity violation in parity elastic electron-proton scattering and implications for strange form factor. // Phys. Lett. B. -2001 – V. 509 - P. 211 - 216.

7. Jones M.K., Aniol K.A., Glamazdin A.V. et al. (ще 105 співавторів) GEp/GMp Ratio by Polarization Transfer in epep // Phys. Rev. Lett. –2000 - V.84. – №7. - P. 1398 - 1402.

8. Xu W., Dutta D.,. Glamazdin A.V. et al. (ще 89 співавтори) Transverse Asymmetry AT from the quasielastic 3He(e,e) process and Neutron Magnetic Form Factor // Phys. Rev. Lett. – 2000 - V.84. - №14. - P. 3265 - 3268.

9. Wijesooriya K., Afanasev A., Glamazdin A. et al. (ще 75 співавторів) Polarization Measurements in High-Energy Deuteron Photodisintegration // Phys. Rev. Lett. – 2001 – V.86. - №14. – P. 2975 - 2979.

10. Gayou O., Wijesooriya K., Glamazdin A. et al (ще 75 співавторів) Measurements of the elastic electromagnetic form factor ratio mGEp/GMp via polarization transfer // Phys. Rev. C – 2001 - V.64. – P 038202(1–4).

11. Xiong F., Dutta D., Glamazdin A.V. et al. (ще 89 співавтори) Precision Measurement of the Spin-dependent Asymmetry in the Threshold Region of 3He(e,e) // Phys. Rev. Lett. – 2001 - V. 87.~- №24 - P 242501(1-5).

12. Gayou O., Aniol K.A., Glamazdin A. et. al. (ще 76 співавторів) Measurement of GEp / GMp in ep ep to Q2=5.6 GeV2 // Phys. Rev. Lett. – 2002 - V. 88. - №9 - P. 092301(1-5).

13. Malov S., Wijesooriya K., Glamazdin A. et al. (ще 141 співавторів) Polarization transfer in 16O(e, e'p)15N reaction // Phys. Rev. – 2000 - V. C62. - P. 057302(1-5).

14. Afanasev A., Glamazdin A. Atomic Electron Motion for Mller Polarimetry in a Double-Arm Mode. - Newport News. - 1996. – 7 p. (Препр. / TJNAF; CEBAF-PR-96-003).

15. Dale D.S., Gasparian A., Doyle B., Gorringe T., Korsch W., Zeps V., Glamazdin A., Gorbenko V., Pomatsalyuk R., Chen J.P., Nanda S., Saha A The TJNAF Hall A Mller Polarimeter // Proc. of 7th International Conf. on the Polarized Gas Targets and Polarized Beams. - Urbana, USA. - August 1997. - P. 321-325.

16. Dale D.S., Denoyelles K., Doyle B., Gasparian A., Gorringe T., Korsch W., Kovash M., Mayfield J., Newsome W., Pemble V., Zeps V., Glamazdin A., Gorbenko V., Pomatsalyuk R., Chen J.P., Nanda S., Saha A. A Mller Polarimeter for Hall A of TJNAF // Contributed paper at the Meeting of the Division of Nuclear Physics of the American Physical Society. - Whistler, B.C., Canada. –1977. - V. 42. - №7. – P. 1648.

17. Glamazdin A., Chen J-P., Chudakov E., Dale D.S., Gasparian A., Gorbenko V., Levchuk L., Nanda S.K., Pomatsalyuk R.I., Sorokin P.V. Electron beam Mller Polarimeter at Hall A, TJNAF // 5th International Workshop on New Approaches to High-Tech: Nondestructive Testing and Computer Simulations in Science and Engineering –St. Petersburg, Russia. – Proceedings of SPAS. – 2001 - Vol.5.- P. A2-A6.

18. Glamazdin A.V., Gorbenko V.G., Pomatsalyuk R.I., Dale D.S., Chudakov E., Gasparian A. Operational Safety Procedure for Hall A Mller polarimeter / JLab, Newport News, USA - April 1998 - 23~pp.

19. Glamazdin A., Chudakov E. Hall A Mller Polarimeter Upgrade for 11~GeV. / JLab, Newport News, USA - December 2000. - 17 pp.

20. CRDF Cooperative Grants program: Final Project Report (Award number UP2-2271) / NSC KIPT, Kharkov, Ukraine. - 2002. -13 pp.