Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


Гламазда Олександр Юрійович. Взаємодія вуглецевих одностінних нанотрубок з органічними молекулами : Дис... канд. наук: 01.04.14 - 2007.Анотація до роботи:

Гламазда О.Ю. Взаємодія вуглецевих одностінних нанотрубок з органічними молекулами.-Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 01.14.14-теплофізика і молекулярна фізика. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України, Харків, 2007.

У дисертаційній роботі представлено результати дослідження нековалентної взаємодії між ОВНТ, синтезованих методом HiPCO, та органічними молекулами. Визначено діаметри та тип провідності ОВНТ. Досліджено нековалентну взаємодію пірену та нафталіну з ОВНТ у плівках та визначено структури комплексів та енергії взаємодії нанотрубка-пірен. Встановлено, що в результаті цієї взаємодії відбувається послаблення міжтрубочної взаємодії у джгутах. При дослідженні спектрів комбінаційного розсіювання ОВНТ з ПАР та полімерами у водній суспензії показано, що відношення площин смуг, котрі відповідають низькочастотній та високочастотній компонентам тангенціальної моди, може бути індикатором розщеплення/агрегації ОВНТ у джгути не тільки в твердому стані, але і в водному розчині. Виявлено люмінесценцію індивідуальних напівпровідникових нанотрубок в плівці, отриманій з водної суспензії з ДНК, що свідчить про ефективне перешкоджання полімером повній агрегації ОВНТ у джгути та гасінню їх світіння через взаємодію з металевими нанотрубками.

Виявлено люмінесценцію індивідуальних напівпровідникових нанотрубок в плівці в оточенні полімеру ДНК, що ефективно перешкоджає їх повній агрегації в джгути та сприяє світінню ОВНТ.

Встановлено, що нековалентна взаємодія ОВНТ з поліциклічними молекулами (пірен або нафталін) призводить до зменшення інтенсивності низькочастотної компоненти тангенціальної моди та зсуву її високочастотної складової в область низьких частот. Ці зміни викликані розташуванням таких молекул між нанотрубками у джгутах, що призводить до зменшення міжтрубочної взаємодії.

При температурі 5 К визначена ширина ліній радіальної дихальної моди в спектрі комбінаційного розсіяння світла ОВНТ, що склала 3 см-1. Ця величина може бути використана в теоретичних розрахунках як верхня межа температурно-незалежної складової ширини фононних ліній в ОВНТ.

Взаємодія нанотрубок з ПАР або полімером у твердій фазі є більш сильною у порівнянні з водним середовищем, що приводить у спектрах резонансного комбінаційного розсіювання нанотрубок до розширення найбільш інтенсивної смуги, обумовленої тангенціальною модою, та зсуву її максимуму у високочастотну область спектру при переході від водних суспензій до плівок.

Показано, що відношення площин смуг, котрі відповідають низькочастотній та високочастотній компонентам тангенціальної моди, може бути використано як індикатор розщеплення або агрегації ОВНТ у джгути не тільки в твердому стані, але і у водній суспензії.

Основні результати дисертації опубліковано в работах:

  1. Karachevtsev V.A., Glamazda A.Yu., Dettlaff-Weglikowska U., Kurnosov V.S., Obraztsova E.D., Peschanskii A.V., Eremenko V.V., Roth S. Raman spectroscopy of HiPCO single-walled carbon nanotubes at 300 and 5 K. // Carbon. - 2003. - Vol.41. - P. 1567-1574.

  2. Stepanian S.G., Karachevtsev V.A., Glamazda A.Yu, Dettlaff-Weglikowska U., Adamowicz L. Combined Raman Scattering and ab initio investigation of the interaction between pyrene and carbon SWNT. // Moleс. Phys. - 2003.-Vol. 101. - P. 2609-2614.

  3. Karachevtsev V.A., Glamazda A.Yu., Dettlaff-Weglikowska U., Leontiev V.S., Peschanskii A.V., Plokhotnichenko А.М., Stepanian S.G., Roth S. Noncovalent functionalization of single-walled carbon nanotubes for biological application: Raman and NIR absorption spectroscopy. // Spectroscopy of Emerging Materials.- Dordrecht:Kluwer Academic Publishers, 2003. - Vol.165.-P. 139-150.

  4. Карачевцев В.А., Гламазда А.Ю., Леонтьев В.С., Матейченко П.В., Детлаф-Вегликовская У. Углеродные одностенные нанотрубки в окружении содиевого додецил сульфата, ДНК: водные растворы и пленки. // Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. - 2004. - Т.2, №3. - С. 1063-1068.

  5. Karachevtsev V.A., Glamazda A.Yu., Leontiev V.S., Mateichenko P.V. and Dettlaff-Weglikowska U. SWNTs with DNA in Aqueous Solution and Films. // AIP Conference Proc. “XIX International Winterschool/Euroconference on Electronic Properties of Novel Materials”. - New York: American Institute of Physics, 2005. - Vol.786. - P.257-261.

  6. Glamazda A.Yu., Dettlaff-Weglikowska U., Leontiev V.S., Mateichenko P.V., Karachevtsev V.A. Raman Spectroscopy and SEM Study of SWNTs in Aqueous Solution and Films with Surfactant or Polymer Surroundings. // Fullerenes, Nanotubes and carbon Nanostructures. - 2006. - Vol.14, №2-3. - P. 221-225.

  7. Karachevtsev V.A.,.Glamazda A.Yu, Dettlaff-Weglikowska U., Leontiev V.S., Mateichenko P.V., Roth S., Rao A.M. Spectroscopic and SEM studies of SWNTs:Polymer Solutions and Films. // Carbon. - 2006. - Vol. 44. - P. 1292-1297.

  8. Karachevtsev V.A., Glamazda A.Yu., Dettlaff-Weglikowska U., Leontiev V.S., Peschanskii A.V., Plokhotnichenko A.M. NIR absorption and Raman spectroscopic investigation of SWNT in aqueous solution with different surfactants. // Proc. XVI International School-Seminar “Spectroscopy of molecules and crystals”. - Sevastopol (Ukraine). - 2003. - P. 52.

  9. Glamazda A.Yu., Karachevtsev V.A., Leontiev V.S., Mateichenko P.A., Plohotnichenko A.M. Single-walled carbon nanotubes in aqueous solutions or films with SDS. // Proc. 3rd International Conference “Physics of liquid matter: modern problems”. - Kiev (Ukraine). – 2005. - P. 187.