Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


22. Підкуркова Ірина Валеріївна. Взаємодія правової культури та правової держави: соціологічний аспект: дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Підкуркова І.В. Взаємодія правової культури і правової держави: соціологічний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальна структура, соціальні відносини. – Національний університет внутрішніх справ.

Дисертацію присвячено дослідженню проблем правової культури і правової держави, як соціальних інститутів, що мають певні ознаки і виконують в суспільстві функцію регуляції та стабілізації правових відносин. Виявляються особливості механізму соціальної взаємодії зазначених інститутів в сучасних умовах трансформації українського суспільства. Пропонуються заходи щодо оптимізації субінституційної взаємодії правової культури і правової держави з метою забезпечення стабільного функціонування правової системи України.

Публікації автора:

  1. Подкуркова И.В. Правовая культура в процессе становления правового государства в Украине// Харьковские социологические чтения-98.- Харьков: ЦЭПП «Радар», 1998.- С.108-111.

  2. Підкуркова І.В. Особливості правосвідомості молоді// Вісн. Ун-ту внутр. справ. – Вип. 9.- Харків, 1999.- С.193-197.

  3. Подкуркова И.В. Правовая культура правящей элиты// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць.– Харків: Вид. центр Харків. Нац. ун-ту, 2000. – С.178-180.

  4. Підкуркова І.В. Правовий нігілізм як прояв правової антикультури в умовах трансформації українського суспільства// Вестн. Междунар. славян. ун-та: Серия «Экономика. Социология». –Т. 4. – 2001.- № 2.- С.14-16.