Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Астрофізика, радіоастрономія


Гаврилова Наталія Вікторівна. Визначення хімічного складу планетарних туманностей з врахуванням неоднорідностей густини газу в їх оболонках : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2005.Анотація до роботи:

Гаврилова Н.В. Визначення хімічного складу планетарних туманностей з врахуванням неоднорідностей густини газу в їх оболонках. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02. – Астрофізика, радіоастрономія. – Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса, 2005.

Дисертація присвячена розробці і застосуванню нових методів визначення хімічного складу планетарних туманностей (ПТ) із врахуванням неоднорідностей густини газу в їх оболонках. Методи базуються на розрахунках фотоіонізаційних моделей світіння (ФМС) ПТ. Використано спектри понад 200 галактичних ПТ, вибрані з багатьох літературних джерел.

Розраховано сітку ФМС ПТ на основі розподілів енергії в спектрах випромінювання ядер ПТ за l 912A , отриманих з моделей зоряних атмосфер Клєгга-Міддлємасса з врахуванням зоряного вітру для двох типів неоднорідного розподілу густини газу в небулярній оболонці (I – макронеоднорідності, II – мікронеоднорідності). Знайдено нові вирази для ICF (I, II) на основі іонних вмістів, отриманих шляхом діагностики інтегральних спектрів ФМС. Визначено хімічний склад небулярного газу близько 200 галактичних ПТ. Розроблено незалежну від ICF нову методику розрахунку оптимізованих ФМС (ОФМС) ПТ. Побудовано 9 ОФМС ПТ різної металічності. Знайдено значення фізичних характеристик та хімічного складу для даних об'єктів і показано, що отриманий хімічний склад з ОФМС в межах похибок співпадає з відповідними даними за ICF. Проаналізовано залежність Y–Z для реальних ФМС та ОФМС ПТ окремо та разом із областями НII в блакитних компактних карликових галактиках. Отримано значення догалактичного вмісту гелію Yp та темпу його збагачення в процесі хімічної еволюції речовини dY/dZ. Показано, що при використанні ОФМС точність визначення відповідних параметрів зросла. На основі нових даних про хімічний склад вибірки ПТ галактичного диску досліджено градієнти вмістів хімічних елементів як функції відстані від центра Галактики.