Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Гузенко Світлана Михайлівна. Висвітлення проблем історії церкви України-Русі (Православ'я давньоруського періоду) на сторінках журналу "Труды Киевской духовной академии": Дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / Національний ун-т "Києво- Могилянська академія". - К., 2002. - 206арк. - Бібліогр.: арк. 167-198.Анотація до роботи:

Гузенко Світлана Михайлівна. Висвітлення проблем історії Церкви України-Русі (православ’я давньоруського періоду) на сторінках журналу “Труды Киевской Духовной академии”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ 2001.

Дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним релігієзнавчим дослідженням публікацій ТКДА, присвячених історії Церкви України-Русі.

У праці висвітлено діяльність часопису як осередку церковно-історичної науки; проаналізовано опубліковані в ньому дослідження, що стосуються історії давньоруської Церкви, у яких пріоритетна роль належить проблемам християнізації Русі-України, устрою та діяльності Церкви Київської Русі, місцю й значенню київських храмів і монастирів у розбудові давньоруської держави і Церкви.

Публікації автора:

 1. Svitlana Guzenko The Development of Kiev as Religious Centre (5-th C- 1240) // Early Christianity in Central and East Europe; Congress of Comission Internationale d’Histoire Ecclsistique compare, Lublin 2-6 September 1996: Christisnity in East Central Europe and its Relations with the West and the East, series editor Jerzy Koczowski – Institut of East Central Europe in Lublin.- Vol. 1 Early Christianity in Central and East Europe.- edited by Pzemyslaw Urbaczyk, Institute of Archaeology and Ethnography in Warzsawa. – С. 137-141.

  1. Гузенко С. Найдавніша язичницька пам’ятка Києва // Людина і світ.- 1999 р. - № 2. – С. 43-47.

   1. Гузенко С. Історія патрональних храмів стародавнього Києва на сторінках журналу “Труды Киевской Духовной Академии”: висвітлення і контекст сьогоденних досліджень // Українське релігієзнавство.- № 15. – 2000 р. – С. 50-59.

    1. Гузенко С. Ієрархічне оформлення давньоруської Церкви: сучасний стан проблеми // Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2000 р. - Вип. 6– С. 132-139.

     5. Гузенко С. І.Г. Малишевський про проблеми хрещення Русі у своїх

     публікаціях до часопису “Труды Киевской Духовной Академии”// Українське релігієзнавство.- № 16. – 2000 р. – С. 49-57.

     1. Гузенко С. Фамільні монастирі стародавнього Києва // Магістеріум (Національний університет “Києво-Могилянська Академія”: історичні студії). – Випуск 7. – 2001р.- С. 40-49.

      Гузенко С. Освітньо-культурні осередки, засновані Києво-Могилянською Академією у першій половині XVIII ст. // Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”, Українська Лютеранська Церква. Студентська наукова конференція “Києво-Могилянська Академія в історії України” (тези доповідей). – Київ, 11-12 жовтня 1995р. – С. 34-35.