Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


25. Гризунова Тетяна Валеріївна. Високотемпературний тепломасообмін при протіканні хімічних реакцій та фазових перетворень на поверхні вольфраму та його оксидів: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2005. - 17 с.Анотація до роботи:

Гризунова Т. В. “Високотемпературний тепломасообмін при протіканні хімічних реакцій та фазових переходів на поверхні вольфраму металів та його оксидів”- Рукопись.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14- теплофізика та молекулярна фізика. Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова, Одеса, 2005.

Проведено аналіз високотемпературних режимів тепломасообміну та окислення вольфрамового дротика, що нагрівається електричним струмом. Доказано, що з врахуванням тепловтрат на випаровування оксидної плівки зростають критичні значення сили струму, що характеризують потухання провідника, а на часовій залежності товщини оксидної плівки спостерігається максимум. Встановлено, що існує такий інтервал діаметрів дротика, для якого неможливо знехтувати тепловтратами випромінюванням при аналізі стійких та критичних режимів окислення. Доказано, що в умовах природньої конвекції раніше відбувається перехід в високотемпературний стан вертикально розташованого провідника відносно напряму руху повітряних мас. В потоці ситуація змінюється на протилежну. Вивчено механізм виникнення стефанівської течії на поверхні частки вольфрама, що окислюється. Встановлено, що врахування стефанівської течії призводить до зростання періода індукції, температури горіння та зменшення часу горіння частки.

Публікації автора:

 1. Калинчак В.В., Орловская С.Г., Грызунова Т.В., Копыт Н.Н. Высокотемпературное окисление металлов с учетом теплообмена излучением // Физика горения и взрыва.-2002.-Т.38, №2.-С.42-48.

 2. Калинчак В.В., Орловская С.Г., Грызунова Т.В. Устойчивые и критические режимы высокотемпературного окисления вольфрамового проводника в воздухе // Теплофизика высоких температур.-2003.-Т.41, № 3.-С.465-469.

 3. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Грызунова Т.В., Копыт Н.Н. Высокотемпературный тепломассообмен и кинетика окисления металлической частицы в воздухе // Химическая физика.-2004.-Т. 23, №3.-С.49-55.

 4. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Грызунова Т.В., Каримова Ф.Ф. Влияние испарения оксидной пленки на высокотемпературное окисление вольфрамовой частицы в воздухе с различным содержанием кислорода // Физика аэродисперсных систем.-2002.-Вып.39.-С.69-76.

 5. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Грызунова Т.В. Высокотемпературное окисление вольфрамового проводника с учетом теплообмена излучением // Физика аэродисперсных систем.-2003.-Вып.40.-С.150-161.

 6. Калинчак В.В., Орловская С.Г., Копыт Н.Н., Грызунова Т.В. Горение и самопроизвольное потухание фрикционных искр // “Дисперсные системы” XIX научная конференция стран СНГ.-Одесса, 25-29 сентября 2000.-С.81-82.

 7. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Грызунова Т.В. Устойчивые и критические режимы высокотемпературного окисления вольфрама // Материалы конференции “Естественные и антропогенные аэрозоли”.- Санкт-Петербург, 24-27 сентября 2001.-С.19-20.

 8. Калинчак В.В., Орловская С.Г., Грызунова Т.В., Копыт Н.Н. Критические режимы тепломассообмена металлических частиц с воздухом при учете теплообмена излучением // Материалы конференции ”Естественные и антропогенные аэрозоли”.- Санкт-Петербург, 24-27 сентября 2001.-С.14-15.

 9. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Грызунова Т.В., Черных К.В. Влияние испарения оксидной пленки на высокотемпературный тепломассообмен вольфрамового проводника в окислительной среде //IX Международная научно-техническая конференция по проблемам технической химии.-Казань, Татарстан, 26-28 сентября 2002.- С.26-28.

 10. Грызунова Т.В., Орловская С.Г., Калинчак В.В. Гистерезисные и критические режимы высокотемпературного окисления вольфрамовой частицы //XX Midzynarodowa Konferencja Naukowa “Inynieria Procesowa w Ochronie Srodowiska”.- Opole, 2002. -P. 44-47.

 11. Грызунова Т.В. Высокотемпературное окисление вольфрамового проводника с учетом испарения оксидной пленки // “Дисперсные системы” XX научная конференция стран СНГ.- Одесса, 23-27 сентября 2002 .- С. 81-82.

 12. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Грызунова Т.В., Каримова Ф.Ф., Черных К.В. Влияние фазовых переходов на критические и устойчивые режимы окисления вольфрамового проводника в воздухе // “Дисперсные системы” XX научная конференция стран СНГ.- Одесса, 23-27 сентября 2002 .- С. 215-216.

 13. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Грызунова Т.В., Черных К.В. Гистерезисные и критические режимы высокотемпературного окисления вольфрамового проводника в воздухе. // Материалы XI международной научно-практической конференция ученых Украины, России, Белоруссии “Прикладные задачи математики и механики”.-Севастополь, Украина, 16-21 сентября 2002. -С.222-226.

 1. Грызунова Т.В., Орловская С.Г., Калинчак В.В., Каримова Ф.Ф., Спиридонов А.В. Влияние различных механизмов теплообмена на высокотемпературное окисление вольфрама // “Дисперсные системы” XXI научная конференция стран СНГ.- Одесса, 20-24 сентября 2002 .-С. 94-95.

 2. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Грызунова Т.В., Гуляйко И.Н. Влияние стефановского течения на критические режимы окисления вольфрамовой частицы //“Дисперсные системы” XXI научная конференция стран СНГ.-Одесса, 20-24 сентября 2002.- С. 224-225.

 3. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Грызунова Т.В. Влияние теплообмена излучением и испарения окисной пленки с поверхн ости вольфрамового проводника на его высокотемпературное окисление // 5й Минский международный форум по тепло-и массообмену, 24-28 мая 2004. -С.322-323.

 4. Орловская С.Г., Калинчак В.В., Грызунова Т.В., Калинчак А.И., Кирмикчи М.И. Влияние стефановского течения на горение и самопроизвольное потухание вольфрамовых частиц // 5й Минский международный форум по тепло- и массообмену, 24-28 мая 2004. -С.320-321.

 5. Orlovskaya S. G., Kalinchak V. V., Gryzunova T. V. and Karimova F. F. High temperature heat and mass transfer of oxidizing tungsten particle with account of stefan flux // 23nd Annual AAAR Conference, Atlanta, Georgia. October 4-8, 2004. - Р. 230.