Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Галайко Богдан Миколайович. Вишкіл молоді в діяльності Української військової організації : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2009.Анотація до роботи:

Галайко Б.М. Вишкіл молоді в діяльності Української військової організації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2009.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню роботи Української військової організації (УВО) з українською молоддю у 1920-х роках в міжвоєнній Польщі. Проаналізовано стан наукових досліджень та джерельну базу. Прослідковано процес та обставини створення Військової організації, відображено організаційну структуру та осіб, що належали до неї. Значну увагу звернено на ідеологічні засади та мету діяльності, з’ясовано методи підпільної боротьби. Досліджено роботу УВО в різноманітних легальних організаціях і товариствах, а також визначено вплив Військової організації на патріотичне виховання тогочасної молоді, процес залучення молодих осіб до лав УВО, їх вишкіл та роль в організаційній діяльності. Проаналізовано акції УВО, їх суспільний резонанс та ставлення до них української громадськості краю.

Публікації автора:

  1. Галайко Б. До питання бойової діяльності Української військової організації // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – № 584. – Держава та армія / Відп. ред. Л. Дещинський. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – С. 134-138.

  2. Галайко Б. Часопис “Сурма” – пресовий орган пропаганди Української військової організації // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – № 612. – Держава та армія / Відп. ред. Л. Дещинський. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С. 114-119.

  3. Галайко Б. Залучення молоді до діяльності в Українській військовій організації // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9-10. – Ч. 2. – С. 68-74.

  4. Галайко Б. Роль української молоді в діяльності Української військової організації // Тези першої університетської конференції молодих науковців “Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук”. – Львів, 2008. – С. 33-34.

  5. Галайко Б. Військовий вишкіл молоді в діяльності Української військової організації // Військово-науковий вісник. – №11. – Львів: Видавництво Львівського інституту Сухопутніх військ Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – С. 32-47.