Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Опанасенко Наталія Іванівна. Виховний ідеал у творчій спадщині українських діячів "Просвіти" кінця ХІХ - початку ХХ ст.: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2002. - 215 арк. - Бібліогр.: арк. 195-212.