Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ільченко Олена Юріївна. Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20-30-і рр. ХХ століття : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Ільченко О.Ю. Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20 – 30-і рр. ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2006.

У дослідженні вперше здійснено теоретичний аналіз, систематизовано провідні ідеї виховання дітей-безпритульників; вивчено й узагальнено досвід виховної роботи колонії ім. В. Короленка та колонії ім. М. Горького, державних структур – Ради захисту дітей, комісій допомоги дітям та громадських організацій – “Ліга порятунку дітей”, “Друзі дітей”; обґрунтовано процес та етапи виховання безпритульних дітей в означений період; виявлено напрями змісту виховання соціально не захищених дітей та підлітків (трудове, суспільно-політичне, атеїстичне, патріотичне виховання як головні напрями, а також розумове, моральне, естетичне, фізичне виховання); установлено провідні тенденції виховання дітей-безпритульників (спрямованості на виховання людини нового, соціалістичного типу; ідеологізації та політизації змісту освітньо-виховної роботи; розвитку дитячого самоврядування та ін.).

У роботі обґрунтовано можливості розвитку прогресивних тенденцій виховної роботи з дітьми-безпритульниками досліджуваного періоду. Розроблено елективні спецкурси, а також науково-методичні рекомендації для педагогів і соціальних працівників з питань ліквідації явищ безпритульності в сучасних умовах.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях

 1. Ільченко О.Ю. Соціально-педагогічні аспекти становлення та розвитку дитячих будинків у 20-х роках ХХ століття // Зб. наук. пр. ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Серія “Педагогічні науки”. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2002. – Вип. № 5/6 (26 – 27). – С. 117-122.

 2. Ільченко О.Ю. Самоврядування як засіб життєдіяльності дітей-безпритульників: з досвіду роботи колонії ім. В. Короленка // Постметодика. – 2002. – № 4 (42). – С. 52-53.

 3. Ільченко О.Ю. Виховання дітей-безпритульників у колонії ім. М. Горького // Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 4 – 5 (23 – 24). – С. 95-96.

 4. Ільченко О.Ю. З досвіду подолання безпритульності в Україні: діяльність Полтавської Ліги захисту дітей // Постметодика. – 2002. – № 5 – 6 (43 – 44). – С. 30-32.

 5. Ільченко О.Ю. Система соціального захисту дітей-безпритульників у 20 – 30-х роках ХХ століття на Полтавщині // Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 8 – 9 (27 – 28). – С. 25-26.

 6. Ільченко О.Ю. До проблеми оптимізації виховної роботи з безпритульними дітьми: досвід колонії ім. В. Короленка // Рідна школа. – 2003. – № 9 – С. 65-67.

 7. Ільченко О.Ю. З досвіду подолання безпритульності в Україні: основні напрями діяльності громадського руху “Друзі дітей” // Зб. наук. пр. ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Серія “Педагогічні науки”. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2003. – Вип. № 5 (32). – С. 108-116.

 8. Ільченко О.Ю. Порівняльний аналіз змісту виховної роботи колоній ім. В. Короленка та ім. М. Горького // Зб. наук. пр. ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Серія “Педагогічні науки”. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2004. – Вип. № 5 (38). – С. 193-199.

 9. Ільченко О.Ю. До проблеми оптимізації трудового виховання безпритульних дітей: з досвіду роботи громадської організації “Друзі дітей” // Зб. наук. пр. ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Серія “Педагогічні науки”. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2005. – Вип. № 2 (41). – С. 41-50.

 10. Ільченко О.Ю. Напрями виховної діяльності з дітьми-безпритульниками на Полтавщині (20 – 30 рр. ХХ ст.) // Зб. наук. пр. ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Серія “Педагогічні науки”. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2005. – Вип. № 7 (46). – С. 175-189.

ІІ. Публікації в інших виданнях

 1. Ільченко О.Ю. Особливості виховної роботи із важковиховуваними дітьми та підлітками // Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки: Підручник / За ред. А.М. Бойко. – К.: ІЗМН, Полтава, 2002. – Ч. 1. – С. 302-319.

 2. Ільченко О.Ю., Сотуга О.М. Актуальність підходів А.С. Макаренка щодо подолання дитячої безпритульності в сучасній Україні // Світ очима молодих дослідників: Зб. наук. пр. студ. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2002. – Вип. 2. – С. 26-28.

 3. Ільченко О.Ю., Коломієць Т.О. Самоврядування як засіб перевиховання дітей-правопорушників (із творчої спадщини А.С. Макаренка) // Дидаскал: Часопис ПДПУ ім. В.Г. Короленка; кафедра педагогіки. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2003. – № 1. – С. 49-50.

 4. Ільченко О.Ю., Галицька М.А. Особливості виховання дітей, схильних до правопорушень: з досвіду роботи колонії ім. М. Горького // Дидаскал: Часопис ПДПУ ім. В.Г. Короленка; кафедра педагогіки. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2004. – № 2. – С. 77-79.

 5. Бойко А.М., Ільченко О.Ю. Елективний курс “Особливості виховної роботи із важковиховуваними дітьми та підлітками у загальноосвітніх навчально-виховних закладах” // Дидаскал: Часопис ПДПУ ім. В.Г. Короленка; кафедра педагогіки. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2005. – № 3. – С. 242-254.

 6. Ільченко О.Ю. Теоретико-методичні засади виховання дітей-безпритульників у дитячому закладі А. Макаренка – колонії ім. М. Горького (1920 – 1926 рр.) // Дидаскал: Часопис ПДПУ ім. В.Г. Короленка; кафедра педагогіки. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2005. – № 3. – С. 125-137.

ІІІ. Матеріали конференцій

 1. Ільченко О.Ю. З досвіду виховання дітей-безпритульників у колонії ім. М. Горького // А.С. Макаренко і світова педагогіка: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2002. – С. 81-83.

 2. Ільченко О.Ю. До проблеми оптимізації трудового виховання дітей-безпритульників: досвід колонії ім. В.Г. Короленка // Сучасні освітні технології та напрямки підготовки майбутнього вчителя трудового навчання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2003. – С. 107-109.

 3. Ільченко О.Ю. Колонія ім. М. Горького як осередок ствердження педагогічних ідей А.С. Макаренка // Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2004. – С. 180-183.

20. Ільченко О.Ю. Новаторський зміст виховної діяльності дитячих закладів для безпритульних: досвід роботи колонії ім. В. Короленка та колонії ім. М. Горького // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці. – Зб. наук. пр. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2005. – С. 54-58.

Анотації