Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


56. Сиротинська Наталія Ігорівна. Вибрані осмогласні жанри української сакральної монодії: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Львівська держ. музична академія ім. М.В.Лисенка. - Л., 2004.Анотація до роботи:

Сиротинська Н.І. "Вибрані осмогласні жанри української монодії". - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - Музичне мистецтво. - Львівська державна музична академія ім. М.В. Лисенка, Львів, 2004.

У дисертації на великому джерельному матеріалі осмогласних жанрів української монодії досліджуються вибрані осмогласні цикли, які виявляють особливості адаптаційних процесів засвоєння візантійської осмогласної системи. Аналітичні спостереження над осмогласними циклами дозволили прослідкувати також тенденції спрямовані до утворення національного типу півчого нотолінійного збірника - Ірмологіона, на прикладі якого виявляємо поступове утвердження власне гласового структурного типу, який з’явився на початку XVII ст. і швидко став переважаючим.

Дослідження вибраних осмогласних жанрів з використання завершеної розробки комп'ютерної бази даних Ірмос "Репертуар української та білоруської сакральної монодії" дозволило охопити широкий спектр матеріалу різного географічного походження. На прикладі інципітних списків 28 рукописів виявлено дивовижну стабільність мелодики та звуковисотних рівнів піснеспівів кожного гласу в межах циклу. Такі характеристики засвідчують з одного боку незвичайно потужний струмінь усної півчої практии в усіх регіонах України, а також присутності глибокої теологічної базової основи, цементуючої розрізнені у часі написання та географічному віддаленні Ірмологіони. Такий феномен української осмогласної монодії потребує використання нового методу дослідження - комплексного богословсько-літургічного та мелодичного аналізу.

Різноаспектне вивчення вибраних осмогласних жанрів догматиків, степенних-антифонів та воскресних ірмосів показало формування в українському сакральному півчому мистецтві нового типу внутрігласових співвідношень, що демонструє високий рівень національної духовної культури.

Публікації автора:

1. Вечірні богородичні співи // Тези доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції Богородиця і українська культура. – Львів, 1995. - С. 56-57.

2. Жанри Октоїха в українських стародруках на прикладі Дерманського Октоїха 1604 р. // Молоде музикознавство [Збірка статей]. - Львів, 2002. - Вип. 7. - С. - 4-11.

3. Про поняття глас у давніх богослужбових книгах. // Musica Humana [Збірка статей]. - Львів, 2003. - Вип. 8. - С. 244-251.

4. Напрямки систематизації восьмигласних циклів річного літургійного кола на основі використання комп'ютерної бази даних // Вісник прикарпатського університету [Збірка статей]. - Івано-Франківськ, 2004, - Вип. - С. 31-41.

5. Система теологічних антиномій української сакральної монодії // Матеріали XIV міжнародної наукової конференції Історія релігій в Україні. - Львів, 2004. - С. 127-132.