Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Гарас Людмила Миколаївна. Вплив релігійного фактору на становлення громадянського суспільства : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Гарас Л.М. Валив релігійного фактору на становлення громадянського суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2007.

В дисертації з'ясовується вплив релігії, який вона здійснює на становлення громадянського суспільства, Акцентується увага на тому, що в залежності від історичних умов релігія по-різному впливає на духовну, економічну, соціальну та політичну сфери соціуму.

Наголошується, що в XXI столітті, в умовах глобалізації, роль релігії в всіх сферах суспільного життя, включаючи і політичне, буде неухильно зростати, а релігійні організації, які є складовою громадянського суспільства, виступатимуть важливим суб'єктом політичного життя. Обґрунтовується теза, що релігійні організації, як важливий суб'єкт опозиції, виступають активними учасниками політичної боротьби. Автор доводить, що релігія та церква в сучасних умовах є активним фактором в боротьбі за політичну владу, який широко використовують політичні сили.

Доводиться, що у сучасному суспільстві толерантність та міжконфесійний діалог становлять собою основу взаємодії та співробітництва представників різних релігій, а також віруючих і невіруючих.

Публікації автора:

1. Петрова Л.Н. Особенности формирования субкультуры народов Крыма // Вестник СевГТУ: Сборник научных трудов. Выпуск 42. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. - С. 181-189.

2. Петрова Л.Н. Особенности становления государственно-церковных отношений на постсоветском пространстве // Вестник СевГТУ: Сборник научных трудов. Выпуск 50. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. - С. 26-36.

3. Петрова Л.Н. Влияние религиозного фактора на этнополитическую ситуацию в Украине // Вестник СевГТУ: Сборник научных трудов. Выпуск 52. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2004. - С. 209-217.

4. Петрова Л.Н. Религиозный фактор в системе взаимоотношений армии и церкви // Гуманітарно-економічні дослідження: Збірник наукових праць. Т. 1. - Миколаїв-Одеса: ТОВ ВІД, 2005. - С. 338-344.

5. Петрова Л.Н. Законотворчество как регулятор религиозных процессов в странах Восточной Европы // Культура народов Причерноморья. - 2005. - № 68. - С.153-155.

6. Гарас Л.Н. Нормативно-правовое регулирование проблем свободы совести в Украине // Вестник СевГТУ: Сборник научных трудов. Выпуск 78. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. - С. 242-249.

7. Babinov J., Petrova L. The Confessional Situation and Social Stability in Contemporary Ukraine // Pantheon. – Pardubice: Univerzita, 2007. – S. 128-134.

8. Петрова Л.Н. Роль религиозного фактора в становлении гражданского общества // Государственная власть и политическое участие: Материалы международной научной конференции. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. - С. 129-132.

9. Петрова Л.Н. Трудолюбие как добродетель православного христианина // Религиозное мировоззрение в древнем и современном обществах: праздники и будни (Тезисы докладов и сообщений). - Севастополь, 2006. - С. 46-47.