Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика колоїдних систем


Глушак Степан Петрович. Вплив полідисперсності на фазову поведінку колоїдних та полімерних систем : Дис... канд. наук: 01.04.24 - 2008.Анотація до роботи:

Глушак С.П. Вплив полідисперсності на фазову поведінку колоїдних та полімерних систем.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.24-фізика колоїдних систем. Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України, Львів, 2008.

Дисертація присвячена теоретичному дослідженню фазової поведінки полідисперсних колоїдних та полімерних систем. Основну увагу зосереджено на виведенні аналітичних виразів термодинамічних властивостей полідисперсних систем, які записано через моменти функції розподілу частинок, а також на розрахунку фазових діаграм та аналізі ефектів фракціонування частинок між співіснуючими фазами. Для цього на полідисперсний випадок було узагальнено ряд підходів статистичної теорії рідин. З допомогою узагальнених підходів досліджено двофазну рівновагу ряду модельних полідисперсних систем. Перший клас - це полідисперсні за розміром колоїдні системи, що моделюються твердими сферами з “багатоюкавівським” потенціалом взаємодії. Другий клас - це полідисперсні за довжиною ланцюга полімерні суміші, які моделюються ланцюгами твердих сфер з взаємодією Юкави. Третій клас - це колоїдно-полімерні суміші, в яких основним механізмом, відповідальним за фазовий перехід, є сили “збіднення” (depletion forces). Показано, що узагальнені на полідисперсний випадок моделі належать до класу з "обрізаною" вільною енергією, тобто їхні термодинамічні властивості залежать від скінченої кількості моментів функції розподілу частинок.