Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Гнідець Ростислав Богданович. Вплив конструктуивних факторів на архітектуру українських баневих церков : Дис... канд. наук: 18.00.01 - 2002.Анотація до роботи:

Гнідець Р.Б. Вплив конструктивних факторів на архітектуру української баневої церкви. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01- Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури.- Національний університет Львівська політехніка, Львів, 2002.

В дисертації було проведене наукове обгрунтування результатів дослідження формування та розвитку українських баневих церков. Визначені особливості становлення баневої просторової структури в українському храмобудуванні. Виявлені конструктивні фактори вирішення баневої структури українських храмів. Використаний метод розрахунково-числового експерименту, підтвердив вибір будівничими баневої форми та конструкції просторової структури, з точки зору архітектоніки і конструктивно-будівельної доцільності. Встановлені принципи та національні ознаки формування архітектоніки баневої структури українських церков та розроблені пропозиції і рекомендації, щодо нових напрямків творення і розвитку архітектури українських баневих церков, використовуючи сучасні будівельні технології та матеріали.

Публікації автора:

 1. Гнідець Р. Проявлення сакрум у просторовому заложенні українських церков // Вісник Державного університету Львівська політехніка. - Львів: Видавництво Державного університету Львівська політехніка, 1998. - № 358. Архітектура. - С. 29-32.

  Гнідець Р. Генеза структури бань в архітектурі українських церков // Вісник Державного університету Львівська політехніка. -Львів: Видавництво Державного університету Львівська політехніка, 1998. - № 358. Архітектура. - С. 134-138.

  Гнідець Р.Б. Різновиди баневих завершень українських церков // Вісник Державного університету Львівська політехніка. - Львів: Видавництво Державного університету Львівська політехніка, 1999. - № 375. Архітектура. - С. 67-76.

  Р.Б. Гнідець Банна структура української церкви в контексті сучасного розвитку конструкцій та матеріалів // Будівництво України. Виробничо-технічний загальногалузевий журнал. - Київ: Укрархбудінформ, 1999. - № 6. - С. 10-15.

  Р. Гнідець Традиції розвитку церковного простору та їх виявлення в сучасних українських церквах // Київська церква. Альманах християнської думки. - Київ-Львів: Видавець- Провінція Отців Василіян «Найсвятішого Спасителя в Україні», 2000.- № 3 (9). - С. 119-123.

  Р.Б. Гнідець Конструктивні особливості хрестово-баневої структури ук- раїнських церков Княжої доби (Х-ХІІ ст.) // Вісник Національного університету Львівська політехніка. - Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2000. - № 410. Архітектура. - С. 326-331.

  А. Рудницький, Р. Гнідець Конструкція як засіб втілення архітектурної форми в українському храмобудуванні // Будівництво України. Виробничо-технічний загальногалузевий журнал. - Київ: Укрархбудінформ, 2001. - № 5.- С. 19-23.

  Р. Гнідець Особливості баневої структури в церквах Галичини кін. ХІХ- 20-30-років ХХ ст. та їх сучасне втілення у храмовому будівництві // Записки Наукового товариства імені Шевченка. - Львів: Видавничий комплекс Наукового товариства імені Шевченка, 2001. - Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобудування. - С. 341-360.

  Р. Гнідець Особливості баневих просторів українських храмів в архітектурі Львівського собору св. Юра // Київська церква. Альманах християнської думки. - Київ-Львів: Видавець- Провінція Отців Василіян “Найсвятішого Спасителя в Україні”, 2001. - № 4 (15). - С. 158-161.

  10. Р. Гнідець Сучасні вирішення баневих конструкцій у церковних спорудах // Будівництво України. Виробничо-технічний загальногалузевий журнал. - Київ: Укрархбудінформ, 2001. - № 1. - С. 11-14.