Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Черненький Юрій Петрович. Вплив когнітивного стилю вчителя на міжособистісні конфлікти з учнями: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 1999. - 201 арк. - Бібліогр.: арк. 170-190.