Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Біологічні науки / Біофізика


Усенко Євгенія Леонідівна. Вплив іонів Mg2+, Ca2+, Cd2+ i Ni2+ на конформаційну рівновагу між одно-, дво- та трьохнитковими полінуклеотидами за умов, близьких до фізіологічних.- Дисертація канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2012.- 200 с. : рис., табл.