Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


164. Шкіль Світлана Олександрівна. Вплив ідей протестантизму на формування світогляду Феофана Прокоповича: дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Шкіль С.О. Вплив ідей протестантизму на формування світогляду Феофана Прокоповича. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей та міри впливу ідей протестантизму на формування світогляду Феофана Прокоповича. Відповідно авторка виокремлює і розкриває три етапи формування конфесійної визначеності Прокоповича. Проблему динаміки релігійних поглядів та уявлень Феофана розв’язано на підставі докладного аналізу найважливіших здобутків його творчої спадщини. Відтак у дисертації проаналізовано курси лекцій з теології, літературно-полемічні твори Прокоповича, проповіді та укладений ним законодавчий документ – “Духовний Регламент”.

У процесі дослідження встановлено, що Феофан відстоював реформаторський варіант православ’я з виразними елементами прихованого протестантського впливу. Зокрема, в творах Прокоповича суто протестантськими елементами є: принцип виправдання однією вірою; утвердження винятковості Святого Письма; ідея абсолютизму Бога. Теоретична частина “Духовного Регламенту” свідчить про наявні в ній докази переваги колегіальної системи управління церквою і, як наслідок, неспроможною виявляється ідея одноосібності духовної влади.

Публікації автора:

1. Шкіль С.О. Формування конфесійних поглядів Феофана Прокоповича // Мультиверсум. – Київ, 2003. – Вип.32. – С.78 – 86.

2. Шкіль С.О. До питання про сприйняття православного культу Феофаном Прокоповичем // Філософія. Політологія: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип.40. – С.225 – 230.

3. Шкіль С.О. Інтерпретація дослідниками конфесійних поглядів Феофана Прокоповича // Філософська думка. – Київ, 2003. – № 3. – С.98 – 121.

4. Шкіль С.О. Феофан Прокопович як викладач богословських дисциплін // Філософія. Політологія. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип.50. – С.107.

5. Шкіль С.О. Історичний релігійний досвід як чинник сучасного державотворення (на прикладі діяльності Феофана Прокоповича) // Філософія. Політологія. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип.56. – С.77.