Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Свистович Степан Михайлович. Воєнне мистецтво та організаційні засади військ держав Східної Європи VII- XIII ст.ст. : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України. — К., 2002. — 188арк. + дод. 205арк. — Дві кн. одиниці. — Бібліогр.: у дод. арк. 3-39.Анотація до роботи:

Свистович С.М. Воєнне мистецтво та організаційні засади військ держав Східної

Європи VII – XIII cт.ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. - Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України. - Київ, 2002.

Дисертація присвячена питанням складання та розвитку військової організації Хозарського каганату (VII – XIII ст.ст.), Волзької Булгарії (VIIІ – XIII ст.ст.) та давніх мадярів (VIIІ – XIII ст.ст.), родового, соціального та чисельного складу війська цих державних утворень. На основі вивчення зброї та спорядження бойового коня хозарів, булгар та мадярів реконструюється комплекс їх озброєння на різних етапах розвитку військової організації, досліджуються питання бойового застосування окремих видів озброєння. На загальному фоні війн хозарів, булгар та мадярів у першу чергу зі слов’янами та Київською Руссю досліджуються їх стратегія та оперативно-тактичне мистецтво, рівень розвитку фортифікації.