Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Чжан Ї. Вокально-педагогічна творчість, як передумова виконавської діяльності співака : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Одеська держ. музична академія ім. А.В.Нежданової. - О., 2006.Анотація до роботи:

Чжан Ї. Вокально-педагогічна творчість, як передумова виконавської діяльності співака. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Одеська державна музична академія ім. А.В.Нежданової. – Одеса, 2006.

Дисертація присвячена проблемі вокально-педагогічної творчості професійного співака, яка розглядається з позицій психолого-педагогічного та мистецтвознавчого аспектів. Виявлена сутність та специфіка вокально-виконавської та вокально-педагогічної творчості, проаналізовано їх взаємозумовленість та взаємозалежність. На основі порівняльного аналізу вокальної культури двох країн (України та Китаю) розроблено технологію, методичні принципи та практичні прийоми формування вокально-виконавських навичок у класі сольного співу. Вони характеризуються комплексом якостей, серед яких: відчуття музичного твору, вміння запам’ятовувати і свідомо утримувати в пам’яті розучуваний твір, здатність до збагачення своїх вокально-звукових відчуттів, вміння мислити за законами музичної та вокальної логіки. Доведено та визначено зміст, структуру, специфіку вокально-педагогічної творчості, проаналізовано особливості професійної підготовки викладача вокалу. Розроблена та експериментально перевірена модель творення вокально-виконавського образу, як основа підготовки студента до вокально-виконавської творчості. Основні результати впроваджено у систему підготовки студентів вокальних факультетів вищих музичних навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації до виконавської творчості за допомогою якісної педагогічної діяльності.

Публікації автора:

  1. Чжан Ї. Характерологические особенности певца-профессионала/ Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах// Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. – Харків: Стиль-Іздат, 2004. –С. 132-140.

  2. Чжан Ї. Актуальные проблемы вокальной педагогики на современном этапе/ Методологічні особливості формування професійних якостей студентів// Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. – Харків: Стиль-Іздат, 2004. –С. 244-255.

  3. Чжан Ї. Роль дихання у формуванні вокально-технічних навичок співака// Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Збірник наукових праць – Вип. 13 – Харків: ХДУМ, 2004. – С. 168-175.

  4. Чжан Ї. К проблеме формирования навыков вокально-художественного творчества в аспекте поэтического текста/ Підвищення ефективності та якості підготовки фахівців педагогічної спрямованості// Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. – Харків: Стиль-Издат, 2005. – С. 253-263.

  5. Чжан Ї. Современное образование Китая// Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. – Харків: Стиль-Издат, 2005. – С. 253-263.