Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Морушко Олександр Олександрович. Військовий аспект діяльності польських партій Королівства Польського і Галичини напередодні та на початку Першої світової війни : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2009.Анотація до роботи:

Морушко О.О. Військовий аспект діяльності польських партій Королівства Польського і Галичини напередодні та на початку Першої світової війни. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2009.

На основі аналізу архівних матеріалів, опублікованих джерел, вітчизняної та зарубіжної наукової літератури у дисертації здійснено комплексне дослідження військового аспекту діяльності найвизначніших польських партій напередодні та на початку Першої світової війни та їх позиції стосовно вирішення польського питання. Висвітлено проблему польської присутності на теренах Російської імперії на початок Першої світової війни та основних причин підтримки царської Росії на початку війни переважною частиною польської знаті та впливовою Народно-Демократичною партією (ендеками). Розкрито основні аспекти проавстрійської позиції Польської Партії Соціалістичної – “Фракції революційної”, відтворено історію розвитку польських парамілітарних формувань на теренах Галичини напередодні Першої світової війни. Висвітлено антивоєнну позицію Соціал-Демократичної партії Королівства Польського і Литви та Польської Партії Соціалістичної – лівиці напередодні та на початку Першої світової війни.

Публікації автора:

  1. Морушко О. О. Польське питання на початку Першої світової війни. // Вісник НУ “ЛП” “Держава та армія”. – Львів, 2000. – № 408. – С. 183-187.

  2. Морушко О. О. Діяльність ППС – “Фракції революційної” в Галичині напередодні Першої світової війни. // Військово-науковий вісник. – Випуск 2. – Львів: Військовий інститут, 2000. – С. 63-72.

  3. Морушко О. О. Антивоєнна позиція польських робітничих партій – Соціал-демократичної партії Королівства Польського і Литви та Польської партії соціалістичної – лівиці напередодні та на початку Першої світової війни. // Вісник НУ “ЛП” “Держава та армія”. – Львів, 2001. – № 431 (додаток). – С. 12-20.

  1. Морушко О. О. Польське студентство Російської імперії в політичних планах Польської партії соціалістичної – “Фракції революційної” напередодні першої світової війни. // Військово-науковий вісник. – Випуск 3. – Львів: Військовий інститут, 2001. – С. 86-92.

  2. Морушко О. О. Польські воєнізовані формування на теренах Галичини напередодні Першої світової війни. // Вісник НУ “ЛП” “Держава та армія”. – Львів, 2002. – № 451 (додаток). – С. 8-14.

  3. Морушко О. О. Чисельність поляків та їх розміщення в Російській імперії напередодні Першої світової війни. // Військово-науковий вісник. – Випуск 4. – Львів: Військовий інститут, 2002. – С. 131-141.

  4. Морушко О. О. Відозва великого князя Миколи Миколайовича до поляків і її військово-політичний резонанс. // Вісник НУ “ЛП” “Держава та армія”. – Львів, 2007. – № 584 . – С. 58-64.