Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Медвідь Оксана Василівна. Військово-політична діяльність Дмитра Палієва : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич, 2003. — 192арк. — Бібліогр.: арк. 164-192.Анотація до роботи:

Медвідь О. Військово-політична діяльність Дмитра Палієва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2003.

У дисертації визначено місце та роль Дмитра Палієва (1896-1944) в українському національно-визвольному русі першої половини ХХ ст.

Простежено процес формування суспільно-політичних поглядів молодого військовика на тлі соціально-економічного і політичного життя Західної України першої половини ХХ ст. Висвітлено його участь в бойових операціях Першої світової війни, військово-організаційну діяльність в період становлення Збройних сил ЗУНР і УНР 1918-1920 рр.

Досліджено роль Д.Палієва у формуванні праворадикального табору національно-визвольного руху в Західній Україні у міжвоєнний період, його участь у формуванні дивізії “Галичина”.

Проаналізовано наукові студії Д.Палієва з воєнної історії України ХХ ст., насамперед Першолистопадової революції 1918 р. на західноукраїнських землях. Показано цінність політичного досвіду та творчого доробку Д.Палієва для сучасного процесу державотворення в Україні.

Публікації автора:

  1. Медвідь О. Громадсько-політична діяльність Дмитра Палієва у міжвоєнний період. // Проблеми гуманітарних наук. – Вісник ДДПУ. – Вип. 7. – Дрогобич: Каменяр, 2001. – С. 139-148.

  2. Медвідь О. Теоретичні постулати і методи партійно-політичної роботи Фронту національної єдності (1933-1939) // Проблеми гуманітарних наук. – Вісник ДДПУ. – Вип. 9. – Дрогобич: Каменяр, 2002. – С. 182-192.

  3. Медвідь О. Політика Фронту національної єдності напередодні Другої світової війни. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск. – Дрогобич, 2002. – С. 362-370.