Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Зорій Ярослав Богданович. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2005.Анотація до роботи:

Зорій Я.Б. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – 2005.

У дисертації здійснено аналіз процесу військово-патріотичної підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів України у процесі їх військового навчання і виховання як соціально-педагогічної проблеми, визначено структуру військово-патріотичної підготовки, критерії та рівні патріотичної вихованості майбутніх офіцерів запасу, обґрунтовано педагогічні умови, що забезпечують ефективність військово-патріотичної підготовки й розроблено комплексну технологію військово-патріотичної підготовки студентів на кафедрі військової підготовки цивільного вищого навчального закладу.

З’ясовано умови вдосконалення педагогічного керівництва військово-патріотичною підготовкою майбутніх офіцерів запасу. Розроблено методичні рекомендації щодо підвищення ефективності військово-патріотичної підготовки майбутніх офіцерів запасу, які можуть використовуватися з метою вдосконалення цієї ділянки педагогічного процесу у цивільних і військових вищих навчальних закладах.