Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Лісіна Світлана Омелянівна. Військово-організаційна діяльність ОУН у 1929-1939 рр.: (документознавчий аспект) : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2008.Анотація до роботи:

Лісіна С. О. Військово-організаційна діяльність ОУН у 1929-1939 рр.: (документознавчий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2008

Дисертація присвячена комплексному документознавчому дослідженню військово-організаційної діяльності ОУН у 1929-1939 рр. Відтворено процес підготовки та стан функціонування офіційних документів Організації з військових питань міжвоєнного десятиліття. Проаналізовано вишкільну діяльність Організації, формування старшинського складу та стан військової підготовки членів Організації. Досліджено військову діяльність ОУН в організуванні збройної сили Карпатської України, націоналістичних збройних формувань. Здійснено опрацювання військово-теоретичних праць чільних діячів ОУН та подано аналіз їх воєнної доктрини напередодні Другої світової війни. Опрацьовано націоналістичні періодичні видання та їх публікації з військових питань, як першоджерела військово-організаційної діяльності ОУН.