Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Кондрач Ярослав Стефанович. Військово-історичні дослідження Івана Крип'якевича (1886-1967) : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. — Л., 2007. — 228арк. — Бібліогр.: арк. 163-228.Анотація до роботи:

Кондрач Я. С. Військово-історичні дослідження Івана Крип’якевича (1886–1967). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007.

У дисертації проаналізовано військово-історичні праці члена НТШ, академіка АН УРСР Івана Крип’якевича (1886–1967), присвячені Київській Русі та Галицько-Волинській державі, Запорізькій Січі й козацьким війнам, визвольним змаганням українців у першій половині XX ст. Зроблено висновок, що І. Крип’якевич став не лише автором наукової концепції першої “Історії українського війська” (1936), але й фактично фундатором української військово-історичної школи. Показано також аналогічні дослідження його сучасників та послідовників в Європі (А. Кірпічніков, Г. Дембрюк, М. Котляр, Л. Войтович та ін.).

Особлива увага приділена Українським визвольним змаганням 1914–1923 рр. – культурно-освітній праці легіону УСС, боям УГА проти поляків і більшовиків. У дисертації відзначено те й, що молодий вчений був не лише літописцем Великої війни і ЗУНР, але й активним учасником тих подій (членом СВУ, низки громадських допомогових організацій).

Публікації автора:

1. Кондрач Я. Наукова діяльність Івана Крип’якевича в період Першої світової війни // Військово-науковий вісник. – Вип. 7. – Львів: ЛВІ, 2005. – С. 88–95.

2. Кондрач Я. Організація і соціальна база війська княжої доби: студії Івана Крип’якевича // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей Волинського університету історичного факультету. – Вип. 10. – Луцьк, 2005. – С. 6–11.

3. Кондрач Я. Студії Івана Крип’якевича з історії війська і військової справи доби на тлі європейської історіографії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Історія. – Вип. 1. – Тернопіль, 2006. – С. 245–251.

4. Кондрач Я. Іван Крип’якевич як фундатор української військово-історичної науки // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Держава та армія. – № 571. – Львів, 2006. – С. 148–154.