Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Хома Іван Ярославович. Військове формування Січових Стрільців Наддніпрянщини в боротьбі за державність України в 1917-1919 рр. : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2006. — 195арк. — Бібліогр.: арк. 167-186.Анотація до роботи:

Хома І.Я. Військове формування Січових Стрільців Наддніпрянщини в боротьбі за державність України в 1917 – 1919 рр. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 - військова історія. - Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2007.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню виникнення та діяльності на Наддніпрянщині формації Січових Стрільців у 1917-1919 рр. періоду Української національної революції. Проаналізовано стан наукових досліджень та джерельну базу. Простежено організацію командної вертикалі, структури, реорганізаційні процеси на всіх етапах перебування формування в складі українських армій. Значну увагу приділено ідеологічним засадам в основу яких було покладено боротьбу за об’єднання українських земель в єдиний державний організм. Досліджено військово-політичні процеси, які безпосередньо та опосередковано проходили за участі стрілецтва і з ними були пов’язані. Розглянуто участь у боротьбі проти збройної агресії радянської Росії, а також протистоянні з російською білогвардійською армією генерала А.Денікіна.

Публікації автора:

  1. Хома І.Я. До історії формування Українських Січових Стрільців на Наддніпрянщині у 1917 році // Вісник національного університету ”Львівська політехніка”. “Держава та армія”. - №502. – Львів, 2004. – С. 41-46.

  2. Хома І.Я. Становище військовополонених-українців австро-угорської армії на Наддніпрянщині (весна-осінь 1917р.)// Вісник національного університету ”Львівська політехніка” “Держава та армія” - №528. – Львів, 2005. – С. 74-81.

  3. Хома І.Я. Місце та роль І-го куреня Січових Стрільців у Першій українсько-більшовицькій війні (січень-лютий 1918 р.) // Військово-науковий вісник. - Випуск 8. - Львів, 2006. - С.266-280.

  4. Хома І.Я. Особливості відновлення та діяльності формації Січових Стрільців у добу гетьмана П.Скоропадського // Вісник національного університету ”Львівська політехніка”. “Держава та армія”. - №555. – Львів, 2006. – С. 53-59.

  5. Хома І.Я. Організаційні та ідейні засади формування військового загону Січових Стрільців на Наддніпрянщині // Матеріали науково-практичної конференції "Січові Стрільці - нев’януча слава галицько-українського відродження". Краєзнавчий вісник. - Випуск 2. - Стрий, 2006. - С. 100-108.