Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Микитишин Валентина Олександрівна. Військова справа в Україні у другій половині ХІV - першій половині XV ст. : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Львівський регіональний ін-т держ. управління Української Академії держ. управління при Президентові України. — Л., 2002. — 176арк. — Бібліогр.: арк. 161-176.Анотація до роботи:

МИКИТИШИН В. ВІЙСЬКОВА СПРАВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XІV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XV ст. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – Військова історія. Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президенті України. – Львів, 2003.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню військової справи в Україні у другій половині XІV – першій половині XV ст. Зібрано і проаналізовано джерела та дослідження істориків з проблем історії військової справи в українських князівствах у цей період. Розглянуто основні віхи і тенденції розвитку європейських держав та їх впливу на розвиток і функціонування українських князівств. Детально з’ясовано склад, характеристики і стан всіх видів захисного і атакуючого озброєння, яке застосовувалося у військах українських князівств, а також прослідковано напрямки і час запозичень технічних новинок. Висвітлено зміни у структурі та організації війська, їх причини, впливи та запозичення таких змін. Також зроблено порівняння бойового застосування українських військ і кращих європейських армій у битвах, які відбувалися у ці часи. Дана характеристика основних осіб, які мали вплив на розвиток військової справи в українських князівствах, їх внесок у розвиток військової справи. Встановлено, що рівень військової справи в українських князівствах протягом цього часу відповідав високим європейським зразкам, як з огляду озброєння, так і з огляду структури і організації. На озброєнні були зразки європейського і азіатського озброєння.