Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Каліберда Юрій Юрійович. Військова мемуаристика як джерело вивчення історії українських військових формувань 1917-1921 рр. : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Національна академія оборони України. — К., 2003. — 183арк. — Бібліогр.: арк. 148-183.Анотація до роботи:

Каліберда Ю.Ю. Військова мемуаристика як джерело вивчення історії українських військових формувань 1917-1921 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидатом історичних наук за спеціальністю 20.02.22. – військова історія. – Національна академія оборони України. – Київ, 2003.

У дисертації вперше в українському джерелознавстві і військовій історії здійснено систематизоване дослідження мемуарних джерел, що висвітлюють історію українських військових формувань 1917-1921 рр. – Української гетьманської держави, Української Народної Республіки доби Центральної Ради, Української Народної Республіки періоду Директорії, Західноукраїнська Народна Республіка.

Залучення значного масиву військової мемуаристики, історичної літератури, періодичних видань і архівних матеріалів, дало змогу проаналізувати розвиток і сучасний стан історіографічної і джерельної бази історії українських військових формувань 1917-1921 рр., здійснити історичну реконструкцію їх участі в боротьбі за українську державність протягом національно-визвольних змагань в Україні.

Акцентуючи увагу на суперечливих і маловідомих історичних фактах військової історії означеного періоду, залучаючи військові мемуари авторів всіх ворогуючих в роки української революції сторін, дисертант намагається об’єктивно дослідити роль і внесок українських військових формувань 1917-1921 рр. у процес боротьби за державність протягом національно-визвольних змагань українського народу.

Публікації автора:

1. Каліберда Ю.Ю. Військове будівництво як чинник національної безпеки України за споминами М.С.Грушевського // Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції. – Частина ІІ. – Київ – Чернівці, 1997. – С. 91-95.

2. Каліберда Ю.Ю. Мемуари як джерела з історії українського військового руху в російській армії (лютий 1917 – січень 1918 рр.) // Збірник наукових статей ад’юнктів і здобувачів кафедр Київського військового гуманітарного інституту. – 1997. – Випуск 1. – С. 55-68.

3. Каліберда Ю.Ю. Історія вільного козацтва за мемуарами учасників національно-визвольних змагань в Україні (1917-1921 рр.) // Збірник наукових статей ад’юнктів і здобувачів кафедр Київського військового гуманітарного інституту. – 1997. – Випуск 2. – Книга 1. – С. 52-65.

4. Каліберда Ю.Ю. Мемуари як джерело до історії Першого зимового походу Армії Української Народної Республіки (6.ХІІ.1919 – 6.V.1920 рр.) // Наукова праця історичного факультету Запорізького державного університету. – Випуск VI. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 1998. – С. 205-210.

5. Каліберда Ю.Ю. Бій під Крутами за спогадами учасників. // Збірник наукових статей ад’юнктів і здобувачів кафедр Київського військового гуманітарного інституту. – 1998. – Випуск 3. – С. 42-52.

6. Каліберда Ю.Ю. Листопадовий рейд армії УНР за спогадами учасників // Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту. – 1998. – Випуск 4. – С. 39-47.

7. Каліберда Ю.Ю. Мемуари про військову політику Української держави доби гетьмана Павла Скоропадського // Воєнна історія. – 2002 – №5-6 – С.85-93.