Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Покровський Анатолій Миколайович. Відтворення людини-маси в умовах техногенної цивілізації: дисертація канд. філос. наук: 09.00.04 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Покровський А.Н. Відтворення людини-маси в умовах техногенної цивілізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури. - Харківський національний університет ім. Каразіна, Харків, 2003.

У дисертації досліджуються передумови виникнення і чинники відтворення людини-маси в умовах техногенної цивілізації, і їхній зв’язок з фундаментальними феноменами цього типу цивілізації. Розкривається суть і механізми деструктивного впливу дегуманізованого техногенного середовища існування на людину, за допомогою якого відбувається масове відтворення та поширення регресивної структури особистості людини, яка в рамках техногенного суспільства перетворюється на домінуючий тип організації особистості.

Обґрунтовується твердження, що в умовах техногенної цивілізації регресивні тенденції розвитку особистості обумовлюються всебічним наступом на людську сутність, на інстинктивну природу людини, який є цілеспрямованим процесом всього пануючого техногенного порядку існування суспільства, соціально-економічна система якого заснована на експлуатації всебічного відчуження буття людини. Тому відтворення регресивної структури особистості як головної умови увіковічування відчуження є не побічний ефект розвитку техногенної цивілізації, а необхідна й найважливіша умова її подальшого існування.

Публікації автора:

1. Информационность и техногенность: надежды и реальность // Вісник Харківського національного університету. - Харків, 2001. - № 499. - С.221-229.

2. Информационное общество: новый облик техногенной цивилизации // Матеріали ІV міської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених Харківщини”. - Вісник Харківського університету. -Харків, 2001. - № 506. Частина 2. - С.32-35.

3. А. Тоффлер. Третья волна несвободы в информационном раю? // Вісник Харківського національного університету. - Харків, 2002. - №552. – С.74-82.

4. Наука, технология и расколотое сознание // Матеріали V міської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених Харківщини”. - Вісник Харківського національного університету. - Харків, 2002. - № 551. Частина 1. - С.109-113.

5. Техногенный коллапс человеческого существования // Вісник Харківського національного університету. - Харків, 2002. - № 553. - С.98-106.

6. Техногенный универсум отчуждения // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск “Філософія”. – Харків, 2002. – №5. - С.86-91.