Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Бєгоулєв Олег Євгенович. Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень : дис... канд. мед. наук: 14.01.26 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 137арк. : табл., рис. — Бібліогр.: арк. 114-137.Анотація до роботи:

Бєгоулєв О.Є. Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Державна установа “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України”, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено актуальній задачі фтизіатрії — підвищенню ефективності лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень шляхом удосконалення стандартних режимів хіміотерапії (ХТ) на підставі вивчення віддалених результатів лікування. Для рішення зазначеної задачі були вивчені безпосередні та віддалені результати лікування в 1549 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від тривалості інтенсивної фази та основного курсу ХТ, терміну перебування в стаціонарі. Встановлено, що при застосуванні 4-компонентних стандартних режимів хіміотерапії припинення бактеріовиділення відбувається в більш пізні терміни, ніж триває інтенсивна фаза в 46,3% хворих, що обумовлено високою частотою первинної медикаментозної резистентності (27,0 %) та поширеними деструктивними процесами. Показник загоєння каверн є важливим критерієм оцінки результатів лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень навіть за умови припинення бактеріовиділення та завершення основного курсу хіміотерапії. У хворих з незагоєними кавернами рецидиви туберкульозу виникають в 5,2 рази частіше. Подовження основного курсу хіміотерапії понад 8 міс в таких випадках забезпечує зменшення частоти рецидивів туберкульозу в 4 рази.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової та практичної задачі фтизіатрії — підвищення ефективності лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень шляхом застосування стандартних режимів хіміотерапії на підставі вивчення віддалених результатів їх лікування, що дозволило на 10,6 % підвищити ефективність лікування туберкульозу за показником загоєння каверн, зменшити кількість рецидивів захворювання в 4,1 раза за рахунок подовження тривалості інтенсивної фази і основного курсу хіміотерапії.

1. Стандартні 4-компонентні режими хіміотерапії ефективні для лікування вперше діагностованих раніше нелікованих хворих 1 клінічної категорії та дозволяють досягти припинення бактеріовиділення у 89,0 % хворих та загоєння каверн у 65,7 % і забезпечують виліковування у віддаленому періоді у 80,1 % пацієнтів.

2. При застосуванні стандартних 4-компонентних режимів хіміотерапії у вперше діагностованих хворих 1 клінічної категорії припинення бактеріовиділення в 46,3% хворих відбувається в більш пізні терміни, ніж триває стандартна інтенсивна фаза (2 міс), , що обумовлено високою частотою первинної медикаментозної резистентності (27,0 %) та поширеними деструктивними процесами (у 50,1 %). Середній термін припинення бактеріовиділення становить (2,6 ± 0,2) міс.

3. Первинна медикаментозна резистентність МБТ (крім мультирезистентності) та поширеність туберкульозного процесу не впливає на кінцевий результат лікування хворих на вперше діагностований раніше нелікований туберкульоз за показниками припинення бактеріовиділення та загоєння каверн, але є причиною подовження інтенсивної фази та основного курсу хіміотерапії через більш пізні терміни припинення бактеріовиділення. Найчастіше МБТ були резистентні до стрептоміцину — у 48,4 % хворих, до ізоніазиду — у 40,6 %, до рифампіцину — у 35,2 %, рідше до етамбутолу — у 23,0 % хворих.

4. У хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень, які завершили основний курс хіміотерапії під безпосереднім контролем з боку медичних працівників, при застосуванні стандартних 4- та 5-компонентних режимів хіміотерапії досягають високих результатів лікування — припинення бактеріовиділення у 93,7% хворих, загоєння каверн у 76,0 %. Припинення бактеріовиділення та загоєння каверн відбувається у 30 % хворих в більш пізні терміни, ніж триває стандартна інтенсивна фаза (2-3 міс) та основний курс хіміотерапії (6-8 міс).

5. Показник загоєння каверн є важливим критерієм оцінки результатів лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень навіть за умови стійкого припинення бактеріовиділення та завершення основного курсу хіміотерапії. Незагоєні каверни у хворих з завершеним основними курсом хіміотерапії та відсутністю бактеріовиділення є причиною рецидивів туберкульозу, які набувають хронічного перебігу або призводять до летального наслідку. У хворих з незагоєними кавернами рецидиви туберкульозу виникають в 5,2 раза частіше. Подовження основного курсу хіміотерапії понад 8 міс у хворих з незагоєними кавернами забезпечує більш сприятливі результати лікування у віддалений період – частота рецидивів туберкульозу зменшується в 4 рази.

6. У хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень із незавершеним курсом хіміотерапії ефективність лікування низька та залежить від терміну лікування. Якщо тривалість проведення основного курсу хіміотерапії менше 3-х місяців ефективне лікування визначено у 23,7 % хворих, 19,3 % хворих померли у віддалений період. У разі проведення основного курсу хіміотерапії 3-5 місяців ефективного лікування досягали в 67,3 % хворих, 2,9 % пацієнтів померли у віддалений період.

8. Тривалість стаціонарного етапу лікування впливає як на безпосередні так і на віддалені результати лікування. Серед хворих, які перебували у стаціонарі довше 2-3 міс, в 2,7 раза більше пацієнтів, у яких припинилось бактеріовиділення на кінець стаціонарного етапу лікування та у 4,8 раза більше хворих у яких загоїлись каверни. Серед хворих, яких лікували у стаціонарі менше 3 міс, в 2,4 раза більше осіб із несприятливими віддаленими результатами лікування. Серед хворих, які перебували у стаціонарі довше 3 міс, в 1,5 раза більше осіб, які вилікувались від туберкульозу у віддалений період.

Публікації автора:

1. Черенько С.О., Бєгоулєв О.Є., Погребна М.В., Іванкова О.В., Циганкова Л.М., Лобко О.О. Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від термінів перебування у стаціонарі протягом курсу терапії // Укр.пульмонол.журн. – 2004. – № 2. – С. 56 – 60

Дисертантом здійснено підбір хворих, їх клініко-лабораторне обстеження, збирання віддалених результатів, статистичну обробку даних, написання тексту статті; Черенько С.О. належить консультативна допомога в ході виконання наукової роботи; Погрєбна М.В, Іванкова О.В., Циганкова Л.М., Лобко О.О. – приймали участь у збиранні віддалених результатів лікування хворих.

2. Бєгоулєв О.Є. Ефективність стандартних режимів хіміотерапії у хворих на туберкульоз легень 1 категорії // Укр. пульмонол. журн. . – 2005. – № 4. – С. 56 – 60

3. Петренко В.М., Черенько С.О., Литвиненко Н.А., Бєгоулєв О.Є, Погребна М.В. Безпосередні та віддалені результати лікування хворих із вперше діагностованим деструктивним туберкульозом легень, які не завершили основний курс хіміотерапії // Укр. хіміотер. журн. – 2005. – № 3-4. – С. 56 – 60

Дисертантом здійснено підбір хворих, їх клініко-лабораторне обстеження, збирання віддалених результатів, статистичну обробку даних, написання тексту статті. Петренко В.М., Черенько С.О. належить консультативна допомога в ході виконання наукової роботи, Литвиненко Н.А. та Погрєбна М.В. – приймали участь у збиранні віддалених результатів лікування хворих.

4.Черенько С.О., Бєгоулєв О.Є., Погребна М.В. Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на туберкульоз легень, які лікувались у стаціонарі протитуберкульозного диспансеру протягом одного року / Матеріали науково-практичної конференції: Екологічні проблеми у фтизіатрії і пульмонології. – Київ, 2004. – С. 226-232.

Дисертантом здійснено підбір хворих, їх клініко-лабораторне обстеження, збирання віддалених результатів, статистичну обробку даних, написання тексту статті.Черенько С.О. належить консультативна допомога в ході виконання наукової роботи, Погрєбна – приймала участь у збиранні віддалених результатів лікування хворих.

5.Черенько С.О., Іванкова О.В., Бєгоулєв О.Є., Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень // Укр. пульмонол. журн. . – 2003. – № 2. – С. 400.

6. Begoulev O.E., Litvinenko N.A., Ivankova E.V. Efficacy of standard chemotherapy regimen in patients with newly detected sputum-positive destructive pulmonary tuberculosis // Europ. Resssspir. J. – 2003. – V. 22, Suppl. 523. – P. 41.

7. Сherenko S.A., Begoulev O.E.Follow up of newly detected patients with pulmonary tuberculosis who interrupted treatment and have not treated repeatedly // Europ. Resssspir. J. – 2006. – V. 22., Suppl. 523. – P. 41.