Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Лю Бінцян. Веризм та його аналогії в музичному мистецтві Європи і Китаю : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Одеська держ. музична академія ім. А.В.Нежданової. - О., 2006.Анотація до роботи:

Лю Бінцян. Веризм та його аналогії в музичному мистецтві Європи та Китаю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової. – Одеса, 2006.

Робота присвячена проблемі розробки методології веризму, історично-стилістичний зміст якого склався в руслі італійської художньої традиції. Однак веризм складає надбання й інших країн, виявляючи якості стилю епохи кінця ХІХ – початку ХХ століття, з істотними лініями історичного передування і наступного розвитку в мистецтві минулого століття. В дисертації підкреслюється значущість естетики і світоглядної установки в цілому італійського романтизму, на основі якого об’єктивно склався веризм, знаходячи паралелі в утопічних концепціях тайпінів у Китаї, наслідком діяльності яких виявився гуманістичний реформізм і революційні ідеї, що живили в сукупності художній рух “літератури рідних місць”. Останнє усвідомлюється як паралель європейському веризму, оскільки в центрі виявилася стилістика “провінціалізму-етнографізму” у літературі, представленої генієм Лу Синя. Одночасно традиційний китайський музичний театр – пекінська опера – виявився під впливом зазначеного літературного явища, складаючи очевидні паралелі до італійського веризму. Цією епохальною спільністю автор пояснює особливу значущість для китайських виконавців творів веристів і стилю в цілому. Успіхи китайських вокалістів в освоєнні веристського репертуару, за спостереженнями автора дослідження, визначають універсалізацію для них веристських стилістичних елементів у художній практиці в цілому, що гіперболізує перед- і quasі-веристські показники у творчості оперних класиків різних країн. Автор підкреслює веристські стилістичні складові в творах російських класиків кінця ХІХ – початку ХХ століття, а також явищ драматичного мюзиклу 1950-х – 1960-х років, знаходячи паралелі до оригінального явища реформованої китайської опери Ма Ке.