Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Бать Роман Ярославович. Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива : Дис... канд. наук: 21.06.01 - 2008.Анотація до роботи:

Бать Р.Я. Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2008.

На основі результатів екологічного моніторингу встановлено, що в Україні утворюється значна кількість відходів деревини, яка не використовується, а тільки забруднює навколишнє середовище (повітря, водойми та прилеглі території). В дисертації на основі розробленої та апробованої методики запропоновано одержувати паливні гранули, які можна використовувати як паливо. Це приведе до скорочення використання основних видів палива.

Експериментально визначено оптимальне співвідношення деревних відходів та зв’язуючої речовини, в якості якої виступають відходи целюлозно-паперового комбінату. Визначена теплотворна здатність, динамічна та статична міцність одержаних гранул. Запропонована конструкція апарату із виготовленням гранул екструзійним методам та принципова технологічна схема здійснення процесу для формування паливних гранул.

 1. Під час заготовки та перероблення деревини утворюється значна кількість відходів, які нагромаджуються та становлять небезпеку в екологічному плані: – за умови гниття виділяються парникові гази, які забруднюють повітря, заскладовані відходи забруднюють навколишню територію.

 2. Результати моніторингу відходів перероблення деревини свідчать про значні об’єми забруднення цими відходами навколишнього середовища та необхідність розроблення технології утилізації відходів, яка б дозволяла зменшити екологічне навантаження та одночасно отримати додаткову кількість необхідної людству енергії.

 3. Встановлені оптимальні умови попереднього сушіння сировини: висота шару 2010-3м, температура теплового агенту 100C.

 4. В результаті експериментів встановлені оптимальні режимні параметри екструзійного гранулювання гранул:

  • вологість вихідної сировини – менше 10% у розрахунку на суху масу;

  • вміст зв’язуючого в гранулі – 20%;

  • можливий вміст добавки торфу – до 20%;

  • можливий вміст дрібнодисперсного вугілля – до 20%.

 5. Встановлений експериментально оптимальний тиск формування гранул методом високого тиску: - 990 МПа; а подача сировини відбувається із попереднім перемішуванням;

 6. Розроблена технологія формування паливних гранул екструзійним методом. Для процесу формування запропонований апарат, конструкція якого захищена патентом України.

 7. Розроблена технологія отримання паливних брикетів із додаванням зв’язуючого, що дозволило зменшити тиски формування брикетів із 1100 МПа до 990 МПа, технологія апробована в дослідно-промислових умовах на базі “ДП Вигодський лісгосп”.