Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Онаць Олена Миколаївна. Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2006. — 250арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 189-210.Анотація до роботи:

Онаць О.М. Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена проблемі управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу. Визначено сутність змістовного ядра та складових компонентів поняття “професійна компетентність молодого вчителя”, конкретизовано і поглиблено визначення понять „розвиток професійної компетентності молодого вчителя” та „управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя”. Розроблено текстову нормативну модель професійної компетентності молодого вчителя, структурно-функціональну модель управління розвитком та механізм управління супроводу розвитком професійної компетентності молодого вчителя (оптимального поєднання науково-методичної підтримки та адміністративного контролю і моніторингу), методику діагностування стану сформованості професійної компетентності молодого вчителя.

Основні результати роботи впроваджувалися у систему роботи загальноосвітніх навчальних закладів України, управлінь і відділів освіти, науково-методичних центрів та інститутів післядипломної педагогічної освіти різних регіонів України, Асоціації керівників шкіл України.