Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ржевська Анна Вікторівна. Управління процесом виховання студентів вищого педагогічного закладу освіти : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2002.Анотація до роботи:

Ржевська А.В. Управління процесом виховання студентів вищого педагогічного закладу освіти. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. - Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ, 2002.

Розкрито сутність і виявлено особливості сучасного управління процесом виховання студентів вищого педагогічного закладу освіти, умови та критерії ефективності управління вихованням. Окреслено структуру сучасної системи виховання. У визначення управління вихованням уведено поняття макро- і мікротехнології.

На основі аналізу тенденцій розвитку вищої педагогічної освіти, світового досвіду організації виховного процесу, теорії та практики управління теоретично обґрунтована система управління вихованням студентів вищого педагогічного закладу освіти в сучасних умовах, експериментально перевірена її ефективність.