Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Радченко Віктор Миколайович. Управління якістю професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — К., 2006. — 209арк. — Бібліогр.: арк. 165-178.Анотація до роботи:

Радченко В.М. Управління якістю професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка і історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, Київ, 2007.

У дисертації розроблено й обґрунтовано модель управління якістю професійної діяльності викладачів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації на засадах менеджменту і мотивації праці.

У концептуальній складовій розробленої моделі уточнено структуру і зміст мотивації професійної діяльності викладачів, яка складається з сукупності їхніх професійних потреб (особистих, економічних, духовних) та інтересів (економічних, духовних) і застосовується як механізм впливу на якість їх професійної діяльності; у змістовій – розроблено соціально-психологічні, економічні й організаційні умови управління закладом освіти в сучасних ринкових умовах з метою підвищення якості професійної діяльності викладачів і рівня задоволення їхніх професійних потреб та інтересів; у технологічній – технології оцінювання якості професійної діяльності викладачів за її основними компонентами (навчальної, виховної, організаційно-управлінської, громадсько-педагогічної, навчально-методичної) на кваліметричних засадах, матеріального і морального стимулювання викладачів за рівнями якості їх професійної діяльності і рівнями управління (державний, обласний, внутрішній), визначення рівнів управління якістю педагогічної діяльності викладачів за умов задоволення їхніх професійних потреб та інтересів.