Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Скорич Лілія Василівна. УНР і ЗУНР: військово-політичне співробітництво у 1918-1919 рр. : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2007. — 178арк. — Бібліогр.: арк. 157-178.Анотація до роботи:

Скорич Л.В. УНР і ЗУНР: військово-політичне співробітництво у 1918–1919 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007.

Простежено генезу державницьких і соборницьких ідей в Наддніпрянщині і Галичині та їх реалізацію в добу Української революції, зокрема у 1917–1919 pp. Досліджено військово-політичні передумови і наслідки Акту злуки українських держав 22 січня 1919 р. Проаналізовано роль військової, дипломатичної і матеріально-технічної допомоги Наддніпрянщини збройній боротьбі ЗУНР за незалежність. Охарактеризовано об’єднані збройні сили українських держав та їх спільні бойові дії проти військ більшовицької Росії і Добрармії у 1919 p. Визначено головні причини і наслідки розпаду військово-політичної коаліції УНР-ЗУНР.