Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Букрєєва Ірина Вікторівна. Унікальність культур у контексті ентелехії тотожності та відмінності : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2002.Анотація до роботи:

Букрєєва І.В. Унікальність культур в контексті ентелехії тотожності та відмінності.— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04. — філософська антропологія, філософія культури.— Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню філософсько-антропологічних характеристик культурної унікальності та її розумінню. Дослідження проведено з використанням розробленого в постмодернізмі підходу, який розглядає становлення тих чи інших культурних форм, їх розуміння як взаємодію рядів відмінностей, що не мають єдиного центру.

У дослідженні показано, що розгляд культурного процесу через призму ентелехії тотожності та відмінності дозволяє глибше зрозуміти культурну динаміку. Але сама ентелехія вимагає для свого розуміння вже не традиційного причинно-наслідкового підходу, а такого, що грунтується на повторюванні.

Публікації автора:

  1. Задача как форма социального познания // Вестник Харьковского университета. Философия и культура.—Х., 1998.—№397.—С. 22—28.

  2. Тотожність та відмінність як ентелехія в культурі //Філософські науки. Збірник наукових праць. — Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренко, 2001.—С. 118—125.

  3. Унікальність культур як ентелехія тотожності та відмінності // Тези доповіді на міжнародній конференції “Філософські аспекти гуманітаризації вищої школи”.— Суми.—Бердянськ, 2001.—С. 22—25.

  4. Мышление, обучение, повторение //Вісник Харківського національного університету. Серія “Теорія культури та філософія науки”.—Х., 2001.—№533.—С. 87—95.