Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


23. Попович Ганна Михайлівна. Умови інституціалізації соціальної роботи в Україні: дис... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / НАН України ; Інститут соціології. - К., 2004. - 20 с.Анотація до роботи:

Попович Г. М. Умови інституціалізації соціальної роботи в Україні. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини . – Інститут соціології Національної академії наук України, Київ, 2004.

У дисертації проаналізовані основні умови інституціалізації соціальної роботи: спрямованість на потреби (індивідів і соціальної безпеки суспільства), легітимація (пояснення, виправдання та узаконення дій з надання допомоги), професіоналізація. На основі феноменологічної методології систематизовано її теоретичний розвиток. Висвітлені фактори професійного становлення соціальної роботи в Україні на рубежі ХІХ-ХХ ст. Розглянуті особливості сучасного відновлення та міждисциплінарний статус даної професії. Встановлено, що в інституційній структурі суспільства соціальна робота виступає додатковим соціальним інститутом, який орієнтований на розв’язання проблем, зумовлених негативними діями або бездіяльністю базових інститутів.