Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Беднарчик Тарас Романович. Український рідновірський релігійний рух у діаспорі ХХ століття : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 238арк. — Бібліогр.: арк. 215-238.Анотація до роботи:

Беднарчик Т.Р. Український рідновірський релігійний рух у діаспорі ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена філософсько-релігієзнавчому аналізу українського рідновірського релігійного руху в діаспорі як спроби відновлення етнічної дохристиянської релігії адаптованої до умов сучасності. Залучення нових джерел інформації дозволило систематизувати та ввести до наукового обігу відомості про всі конфесійні різновиди руху у діаспорі. Проаналізовано теологічні концепції різних релігійних громад. З’ясовано сакральну роль українського етносу та України в релігійній ідеології руху. Визначені ключові елементи обрядової системи та способу життя віруючого. Виявлено наявність впливу загальних тенденцій релігійного постмодерну та світоглядних ідей провідних філософських напрямків ХІХ-ХХ ст. на функціонування рідновірського релігійного комплексу.

Публікації автора:

 1. Беднарчик Т. Формування основ рідновірської релігійної ідеології Володимира Шаяна // Українське релігієзнавство. – 2003. - №27-28. – С. 90-101.

 2. Беднарчик Т. Віровчення Святої Української Віри М.Шкавритка // Українське релігієзнавство. – 2004. - №30. – С. 84-95.

 3. Беднарчик Т. Етапи формування релігійно-філософського вчення Л.Силенка // Українське релігієзнавство. – 2005. - №34. – С. 133-145.

 4. Беднарчик Т. "Малі" рідновіри в діаспорі: ідеї і долі // Людина і світ. – 2004. - №10(529). – С. 31-37.

 5. Беднарчик Т. Відносини між рідновірськими центрами України та діаспори в 1990-х роках // Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник / За заг. ред. В.М.Олуйка та А.М.Колодного. - Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2003. – С. 129-131.

 6. Беднарчик Т. Рідна Українська Національна Віра (РУНВіра) в діаспорі та Україні // Історія релігій в Україні. – Львів: Логос, 2003. – Кн. ІІ. – С. 100-105.

 7. Беднарчик Т. Теологія та моральне вчення Української Рідної Віри Володимира Шаяна // Історія релігій в Україні. – Львів: Логос, 2004. – Кн. ІІ. – С. 68-72.

 8. Беднарчик Т.Р. Ярослав Оріон – один з провідних ідеологів українського рідновірського руху у діаспорі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 8. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця: ДП "ДКФ", 2004. – С. 316-319.

 9. Беднарчик Т. Релігійна громада українців "Бог є один" М.Боровика (Канада) // Історія релігій в Україні. – Львів: Логос, 2005. – Кн. І. – С. 111-116.

 10. Беднарчик Т. Громада імені Лесі Українки Української Національної Віри // Історія релігій в Україні. – Львів: Логос, 2006. – Кн. І. – С. 174-179.

 11. Беднарчик Т.Р. Західне суспільство в поглядах українських релігійних громад Рідної віри у діаспорі // Євроатлантична інтеграція: реалії та перспективи. Матеріали науково-практичної конференції. – Вінниця, 2006. – С. 25-28.

 12. Беднарчик Т.Р. Український рідновірський рух у діаспорі в контексті релігійного модернізму ХХ століття // Новітні релігійні рухи в Європі та Україні. – К.: Світ Знань, 2006. – С. 100-105.