Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Палійчук Ірина Степанівна. Український концерт для мідних духових інструментів (1950-2000): формування, усталення, модифікації жанру : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 217арк. — Бібліогр.: арк. 171-192.Анотація до роботи:

Палійчук І.С. Український концерт для мідних духових інструментів (1950-2000): формування, усталення, модифікації жанру. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України. – Київ, 2007.

Дисертація присвячена вивченню українського концерту для мідних духових інструментів у контексті загальноєвропейського процесу розвитку жанру. У роботі здійснено екскурс в теорію та історію жанру, що розглядається як багатоскладове, системне явище; простежено особливості його формування, встановлено жанрові ознаки вітчизняного концерту для мідних духових інструментів та визначено основні тенденції розвитку.

У дослідженні запропоновано періодизацію розвитку українського концерту за участі солюючих духових упродовж 1950 — 2000-го років, у якій останнє двадцятиліття минулого століття розглядається як активна стадія розвитку жанру, що характеризує процеси жанрово-стильової модифікації.

Публікації автора:

  1. Завадецька І. Становлення наукової думки про національну школу духового виконавства України // Вісник Прикарпатського національного університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. VI. – С. 109-116.

  2. Завадецька І. Жанр валторнового концерту в творчості Л.Колодуба // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. ст. – Мелітополь: "Сана", 2005. – Вип. ХХІ. – С. 15-22.

  3. Завадецька І. Український концерт для мідних духових інструментів (передумови виникнення та шляхи розвитку жанру) // Виконавське музикознавство. – Книга 11. – Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – К., 2005. - Вип. 47. - С. 237-244.

  4. Завадецька І. Формування національного педагогічного репертуару для мідних духових інструментів // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Музична педагогіка: Зб. ст. – К., 2007. – Вип. 54. – С. 132-140.