Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Мараєва Віолета Віталіївна. Українська військова авіація в умовах боротьби за національну державність (грудень 1917 - листопад 1920 рр.). : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2008.Анотація до роботи:

Мараєва В.В. Українська військова авіація в умовах боротьби за національну державність (грудень 1917 – листопад 1920 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національна академія оборони України. – Київ, 2008.

На основі аналізу історіографії, архівних джерел, опублікованих документів, мемуарної літератури та періодичних видань української військової еміграції досліджено процес становлення і застосування української військової авіації в умовах боротьби за національну державність у 1917 – 1920 рр.

Визначено основні чинники, які вплинули на процес становлення військової авіації в арміях українських національних державних утворень; розкрито особливості створення авіаційних управлінь і частин та специфіку підготовки льотного складу; охарактеризовано парк літаків української авіації; розкрито основні шляхи та особливості матеріально-технічного забезпечення авіаційних частин; проаналізовано участь авіаційних частин у бойових діях; висвітлено застосування авіації для виконання урядово-кур’єрських завдань. Запропоновано практичні рекомендації щодо використання результатів дослідження.

Публікації автора:

 1. Мараєва В.В. Військова авіація Української Народної Республіки та Української Держави гетьмана П. Скоропадського. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2005. – 35 с.

  Мараєва В.В. Повітряні сполучення між Україною та Західною Європою у 1918 – 1919 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2005. – Т. VI. – С. 340–345.

  Мараєва В.В. Авіація Української Держави (квітень – грудень 1918 року) // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Укл. П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко. – Випуск LX (60). – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 226–231.

  Мараєва В.В. Мемуари як джерело вивчення історії військової авіації України доби національно-визвольних змагань (1917 – 1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2006. – Т. ХІI. – С. 319–329.

  Мараєва В.В. Парк літаків української авіації 1917 – 1920 рр. // Воєнна історія. – 2007. – № 1–3. – С. 128–135.

  Бендик В.В. Авіація військова // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 1. – К., 2001. – С. 72–75.

  Бендык В. В небе Восточной Галичины // Авиация и Время. – 1996. – № 6. – С. 36–38.

  Бендик В. Повітряна війна на українсько-польському фронті // Військо України. – 1997. – № 9–12. – С. 50–51.

  Бендик В.В. Авіація Української Галицької Армії // АВІА–2001. Міжнародна науково-технічна конференція (24–26 квітня 2001 р., Київ). – Т. 1. – К., 2001. – С. 30–35.