Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Бигар Ганна Павлівна. Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідномовного шкільництва в діаспорі (друга половина ХХ ст.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006.Анотація до роботи:

Бигар Г.П. Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідномовного шкільництва в діаспорі (друга половина ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2005.

У дисертації здійснено комплексний історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку української педагогічної преси в Канаді та її ролі у розбудові системи рідномовної освіти й виховання канадських українців у другій половині ХХ ст., проаналізовано публікації, в яких висвітлено значення рідної мови в житті людини, суспільства, нації, її функцій у життєдіяльності етнічної спільноти в діаспорі. Досліджено погляди українсько-канадських педагогів на форми, методи і засоби навчання рідної мови в полікультурному соціумі Канади та вдосконалення навчально-виховного процесу в системі українського шкільництва; розкрито передовий педагогічний досвід викладання українознавчих дисциплін, вимоги до особистості рідномовного вчителя, шляхи її формування та підвищення професійної компетентності в умовах діаспори. Визначено можливості використання ідей педагогів українського зарубіжжя в сучасному освітньому просторі України.

Публікації автора:

 1. Бигар Г.П. Українська педагогічна преса Канади про роль рідної мови у розвитку етнічної спільноти // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 99. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2000. – С.19-23.

 2. Бигар Г.П. Проблеми навчання і виховання учнівської молоді в педагогічній думці канадських українців // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 5. – Вінниця: РВВ ДП “Державна картографічна фабрика”, 2001. – С.126-128.

 3. Бигар Г.П. Формування етнічної спільноти як передумови зародження української преси в Канаді // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 122. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С.13-18.

 4. Бигар Г.П. Педагогічна преса Канади про професійні якості вчителя українських шкіл // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 127. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С.6-10.

 5. Бигар Г.П. Вплив педагогічних кадрів на формування системи українського шкільництва в Канаді // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 6. Частина1. – Вінниця: РВВ ДП “Державна картографічна фабрика”, 2002. – С.184-186.

 6. Бигар Г.П. Проблеми рідної мови у публікаціях українсько-канадської преси // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 137. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2002. – С.9-17.

 7. Бигар Г.П. Формування змісту українського шкільництва в Канаді // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 159. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.13-20.

 8. Бигар Г.П. Педагогічна преса українців про еволюцію змісту середньої ланки українського шкільництва // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 179. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.26-36.

 9. Бигар Г.П. Українська преса про розбудову рідномовного шкільництва в діаспорі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 208. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2004. – С.200-204.

 10. Бигар Г.П. Українська педагогічна преса Канада про особливості навчального процесу в малокомплектній школі // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичина / Ред. кол.: Н.С.Побірченко (гол.ред.) та інші. – К.: Наук. світ. – 2004. – Випуск 10. – С.96-101.

 11. Бигар Г.П. Теоретичні аспекти лінгводидактики на сторінках української преси в Канаді // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 13. – Вінниця: Діло, 2005. – С.151-154.

 12. Бигар Г.П. Особистість учителя рідної школи в пресі зарубіжних українців // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції: 1-2 квітня 2004р. Укл. Л.Л. Макаренко, М.С.Севастюк, О.П. Симоненко. – К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004, – С.20-22.