Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Добрєва Наталія Федорівна. Удосконалення системи державного управління транскордонним співробітництвом в Україні.- Дисертація канд. наук з держ. упр.: 25.00.02, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Л., 2013.- 200 с.