Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Економічні науки / Економіка праці


Ціжма Юрій Іванович. Удосконалення структури зайнятості населення в умовах демографічної кризи (на прикладі Івано-Франківської області).- Дис. канд. екон. наук: 08.00.07, Харк. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Х., 2014.- 200 с.