Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Тарасенко Олена Ростиславівна. Удосконалення лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезистентні МБТ : дис... канд. мед. наук: 14.01.26 / Державна установа "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України". — К., 2007. — 162арк. — Бібліогр.: арк. 128-162.Анотація до роботи:

Тарасенко О.Р. Удосконалення лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезистентні МБТ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Державна установа “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України”, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено актуальній задачі фтизіатрії — підвищенню ефективності лікування та покращенню переносимості протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезистентні МБТ. У відкритому рандомізованому контрольованому дослідженні, яке включало 240 хворих, вивчали ефективність удосконаленої методики прийому протитуберкульозних препаратів (рівномірне протягом доби розподілення синергійних комбінацій протитуберкульозних препаратів із помірною активністю по 2 – 3 , застосування фторхінолонів ІІ генерації у режимі ступінчастої терапії (перші 2 – міс. внутрішньовенно, далі перорально) та призначення гатифлоксацину хворим, які неефективно лікувалися офлоксацином та ципрофлоксацином впродовж основного курсу хіміотерапії). Встановлено, що такий метод проведення хіміотерапії дозволив на 13,4 % підвищити ефективність лікування туберкульозу за показником виліковування та на 22,5 % зменшити частоту побічних реакцій. Припинення батеріовиділення досягли в 62,5 % хворих, загоєння каверн – у 53,3 %. Досягнутий результат є стійким, рецидиви захворювання у віддалений період спостерігали в 12,0 % пацієнтів.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової та практичної задачі сучасної фтизіатрії — підвищення ефективності лікування та покращання переносимості протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезистентні МБТ, шляхом удосконалення існуючих режимів хіміотерапії за рахунок призначення синергійних комбінації протитуберкульозних препаратів з помірною активністю, ступінчастої терапії із застосуванням фторхінолонів, призначення фторхінолонів 4 генерації та своєчасного хірургічного втручання, що дозволило на 13,4 % підвищити ефективність лікування туберкульозу за показником виліковування та на 22,5 % зменшити частоту побічних реакцій.

1. У хворих на мультирезистентний туберкульоз, які неефективно лікуються, відбувається збільшення медикаментозної резистентності МБТ переважно на 2 протитуберкульозних препарати у середньому через (5,6 ± 0,4) міс. Цей процес спостерігається по відношенню до усіх протитуберкульозних препаратів I та II ряду.

2. При сумісному прийомі протитуберкульозних препаратів з помірною активністю (етамбутол, фторхінолони 2 генерації, етіонамід, канаміцин, піразинамід) відзначається сумація їх бактеріостатичної дії. Комбінація 2 – 5 протитуберкульозних препаратів на один прийом забезпечує у крові більш високий бактеріостатичний рівень, який довше зберігається, ніж 1 протитуберкульозний препарат. Рівень бактеріостатичної активності крові та тривалість його дії однаковий при комбінації 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти протитуберкульозних препаратів з помірною активністю.

3. При внутрішньовенному введенні ципрофлоксацину в крові хворих на мультирезистентний туберкульоз легень з фебрильною лихоманкою утворюються високі концентрації препарату впродовж більш тривалого часу, ніж при пероральному застосуванні. Проведення ступінчастої терапії із застосуванням ципрофлоксацину дозволяє досягти достовірно більш високих результатів лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, ніж при пероральному призначенні цього препарату.

4. Гатифлоксацин має високу активність у відношенні Мicobacterium tuberculosis, його МІК проти лабораторного штаму H37Rv становить 0,2 – 0,3 мг/л. Після прийому разової добової дози гатифлоксацину 0,4 г в крові створюються переважно високі та помірні бактеріостатичні концентрації, які утримуються на однаковому рівні впродовж 6 годин. Призначення гатифлоксацину в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, які раніше неефективно лікувались із застосуванням фторхінолонів 2 генерації, дозволяє досягти припинення бактеріовиділення в 50,0 % хворих.

5. Удосконалені методи прийому протитуберкульозних препаратів II ряду (призначення синергійних комбінації протитуберкульозних препаратів з помірною активністю, ступінчаста терапія із застосуванням ципрофлоксацину) та призначення гатифлоксацину раніше неефективно лікованим пацієнтам з вперше діагностованим туберкульозом та рецидивами захворювання, які виділяють мультирезистентні МБТ, дозволили на 13,4 % підвищити ефективність лікування у порівнянні з існуючими методами – припинення бактеріовиділення досягли в 62,5 % хворих, загоєння каверн – у 53,3 %. Досягнутий результат є стійким, рецидиви захворювання у віддалений період спостерігали в 12,0 % пацієнтів.

6. Удосконалені методи прийому протитуберкульозних препаратів (розподілення синергійних комбінацій з 2 – 3 протитуберкульозних препаратів протягом доби на 3 прийоми) дозволили на 22,5 % покращити переносимість протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезистентні МБТ. Виражені побічні реакції, які призвели до відміни препаратів, були у 14,2 % хворих проти 30,0 % у хворих, які приймають протитуберкульозні препарати переважно за один прийом. Серед побічних реакцій найчастіше виникають реакції фотосенсибілізації, шлунково-кишкові, значно рідше — неврологічні, вестибуло-ототоксичні, алергічні, гепатотоксичні.

7. Хірургічне лікування у хворих бактеріовиділювачів з мультирезистентними МБТ дозволяє досягти виліковування в 76,3 % випадках. У 18,4 % хворих відбувалося загострення туберкульозу в найближчий або віддалений період після хірургічного втручання, 5,3 % хворих померли. Обтяжливими факторами, що сприяють післяопераційним ускладненням та загостренню туберкульозного процесу в післяопераційному періоді — є резистентність до 5 – 7 протитуберкульозних препаратів. Своєчасне направлення на хірургічне втручання (4 – 6 місяців інтенсивної хіміотерапії) хворих, у яких досягли клініко-рентгенологічної стабілізації туберкульозного процесу, є безпечним та не підвищує частоту несприятливих результатів.

Публікації автора:

1. Тарасенко О.Р. Ефективність гатифлоксацину в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний та гостро прогресуючий туберкульоз легень / Укр. пульмонол. журн. – 2007. – № 1. – С. 67 – 72.

2. Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень / В.М. Петренко, С.О. Черенько, Л.М. Циганкова, М.В. Погрібна, О.Р. Тарасенко, Н.А. Литвиненко, О.В. Іванкова // Укр. мед. часопис. – 2005. – № 5 – 6. – С. 13 – 18.

Автору належить: курація хворих, збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалів, висновки, написання статті. Петренку В.М., Черенько С.О. належить консультативна допомога. Циганкова Л.М., Погрібна М.В., Литвиненко Н.А., Іванкова О.В. – здійснювали курацію частини хворих.

3. Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень / В.М. Петренко, С.О. Черенько, О.Р. Тарасенко, Л.М. Циганкова, В.В. Давиденко, Н.М. Недлінська // Укр. хіміотерапевт. журн. – 2005. – № 3 – 4. – С. 4 – 8.

Автору належить: виконано: курація хворих, збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалів, висновки, написання статті. Петренку В.М., Черенько С.О. належить консультативна допомога. Циганкова Л.М., Давиденко В.В., здійснювали курацію частини хворих. Недлінська Н.М. – редакція статті та перевірка статистичних обрахунків.

4. Бактеріостатична активність крові при застосуванні різних комбінацій помірно ефективних протитуберкульозних препаратів / С.О. Черенько, О.Р. Тарасенко, О.А. Журило, Ж.Е. В’ялих // Укр. хіміотерапевт. журн. – 2003. – № 3 – 4. – С. 7 – 10.

Автору належить: курація хворих, збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалів, висновки, написання статті. Черенько С.О. належить ідея дослідження, Журило О.А. – консультативна допомога в мікробіологічних дослідженнях. В’ялих Ж.Е. – проведення мікробіологічних досліджень.

5. Черенько С.О., Тарасенко О.Р. Ступінчаста терапія із застосуванням ципрофлоксацину при мультирезистентному туберкульозі легень // Укр. хіміотерапевт. журн. – 2002. – № 3. – С. 41 – 44.

Автору належить: курація хворих, збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалів, висновки, написання статті. Черенько С.О. належить ідея дослідження, консультативна допомога.

6. Ципрофлоксацин и офлоксацин в химиотерапии ранее неэффективно леченных больных деструктивным туберкулезом легких / Й.Б. Бялик, А.А. Гурецкая, Е.П. Людвиченко, Е.Р. Тарасенко // Матеріали 2 з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – Київ, 1998. – С. 152.

7. Тарасенко О.Р. Результати хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Матеріали ІІІ з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України // Укр. пульмонол. журн. – 2003. – № 2. – С. 373 – 374.

8. Antituberculosis activity of rifabutin in vitro and in patients with hulmonary drug resistant tuberculosis (MDR TB) / I.B. Byalik, L.M. Tsygankova, Z.E. Vyalykh, E.R. Tarasenko, A.I. Barbova, V.V. Davidenko // Eur. Respir. J. – 2003. – V. 22., Suppl. 45., s. 524. – P3269.

9. Cherenko S.A., Radionov B.V., Tarasenko E.R. Surgical treatment of multidrug- resistant tuberculosis (MDR TB) // Eur. Respir. J. – 2003. – V. 22., Suppl. 45., s. 523. – P3264.

10. Petrenko V.M., Cherenko S.A., Tarasenko E.R. Short course of chemotherapy of multidrug resistant tuberculosis (MDR TB) // Eur. Respir. J. – 2004. – V. 24., Suppl. 48., s. 722. – P4420.

11. Bagirov M.M., Cherenko S.A., Tarasenko E.R. Surgical treatment of patients with disseminated destructive multidrug resistant lung tuberculosis // Eur. Respir. J. – 2005. – V. 26., Suppl. 49., s. 489. – P3211.

12. Cherenko S.A., Tarasenko E.R. Effectiveness and safety of gatifloxacin in patients with drug resistance tuberculosis before unsuccessfully treated with ofloxacin and ciprofloxacin // Europ. Respir. J. – 2006. – V. 28., Suppl. 50., s. 588. – P3448.

13. Пат. Україна, МПК 51 А 61 К 31/00, А 61 К 31/43, А 61 Р 31/06. Спосіб

лікування мультирезистентного туберкульозу легень / В.М. Петренко, С.О. Черенько, О.В. Іванкова, Н.А. Литвиненко, Ж.Е. В’ялих, О.А. Журило, О.Р. Тарасенко. – № 58312, Заявл. 29.10.2002., Опубл. 15.07.2003; Бюл. № 7. – С. 4.33.